Du läser här:

Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?

Hedersrelaterat våld och förtryck förekommer i starkt patriarkala, kollektivistiska familjestrukturer, det vill säga i samhällen eller släkter/familjer där mannen i familjen anses vara norm samt överhuvud och där individer anses underordnade familjens eller kollektivets intressen. Hedersrelaterat våld och förtryck innebär kontroll och begränsning av flickors och kvinnors sexualitet, som anses vara knuten till mannens och familjens/släktens rykte och heder.

Man brukar prata om två olika slags utsatthet vid hedersrelaterat våld och förtryck, där den ena formen handlar om att tvingas leva med kontroll och begränsningar i livsutrymmet för att följa de normer kring exempelvis kyskhet, oskuld och äktenskap som finns i familjen/släkten.

Den andra formen av utsatthet innebär olika former av hot och våld som sker som en bestraffning då man anses bryta mot dessa normer. Genom bestraffningarna anses familjens eller kollektivets heder kunna återupprättas. Bestraffningarna kan bestå av allt från känslomässig utpressning till hot om våld, fysiskt våld, tvångsäktenskap, uppmaningar till självmord samt mord. Även könsstympning är en form av våld.

Det är ofta tjejer som drabbas av förtrycket och våldet. Ofta ökar begränsningarna för tjejen vid puberteten då det anses viktigare att kontrollera hennes sexualitet. Även hbtq-personer (homo- och bisexuella samt queer- och transpersoner) utsätts ofta då deras sexuella läggning eller könsidentitet anses bryta mot familjens normer. Killar kan ha roll som både offer och förövare. De kan tvingas kontrollera systrar eller kusiner och hamnar ofta i ett dilemma mellan familjens krav och systerns eller kusinens önskan om ett större livsutrymme.

Såväl kvinnor som män i familjen/släkten kan delta i förtryck och begränsningar för att upprätthålla dessa normer samt i bestraffningar då den unga flickan/kvinnan anses ha vanhedrat familjen.

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett brott mot mänskliga rättigheter, ingen ska behöva utstå förtryck och våld! Det finns hjälp att få, läs mer under ”utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck?”.


  Det går inte att kontakta den sidansvarige då denne saknar e-postadress.
, 2018-04-13 10:48

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se