Du läser här:

Utövat våld i nära relation

Att utöva våld mot en närstående kan innebära att man beter sig kontrollerande, kränkande, skrämmande eller hotfullt, att man inte respekterar sin partners sexuella integritet och/eller att man använder fysiskt våld som t ex knuffar, fasthållanden, slag etc.

Känner du igen dig?

  • Har du betett dig kontrollerande, skrämmande, kränkande eller hotfullt mot någon närstående?
  • Har du svårt att kontrollera din ilska eller svartsjuka?
  • Har du någon gång tappat kontrollen och gjort någon närstående illa, psykiskt eller fysiskt?
  • Har du tänkt på att barnen kanske far illa?

Det finns hjälp att få - vänd dig till oss:

Socialtjänsten:

Ring receptionen; 0220-390 40 och be att få bli kopplad till vuxenhandläggare eller kvinnofridssamordnaren. Du kan även ringa kvinnofridssamordnaren direkt på telefonnummer; 0220-390 75.

Socialtjänsten kan erbjuda både dig och andra i din familj stöd. Vi har ett samarbete med Centrum Mot Våld - MAN PDF (pdf, 136.5 kB)dit vi kan hjälpa att förmedla kontakt. Vi kan också hjälpa till att förmedla kontakt till Kriscentrum för män. Det är också viktigt att barn som bevittnat våld får hjälp och stöd att bearbeta sina erfarenheter.

 

Sidan publicerad av: Elin Bergerin
, 2017-03-15 11:26

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se