Du läser här:

Utövat våld i nära relation

Att utöva våld mot en närstående kan innebära att man beter sig kontrollerande, kränkande, skrämmande eller hotfullt, att man inte respekterar sin partners sexuella integritet och/eller att man använder fysiskt våld som t ex knuffar, fasthållanden, slag etc.

Det finns hjälp att få - vänd dig till oss:

Socialtjänsten:

Ring receptionen; 0220-390 40 och be att få bli kopplad till vuxenhandläggare eller kvinnofridssamordnaren.

Socialtjänsten kan erbjuda både dig och andra i din familj stöd. Vi har ett samarbete med Centrum Mot Våld - MAN PDF (pdf, 136.5 kB)dit vi kan hjälpa att förmedla kontakt. Centrum mot våld når du på telefon 021-393710.

 

Sidan publicerad av: Mathilda Gustafsson
, 2019-08-20 14:24

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se