Det finns hjälp att få:

Socialtjänsten

Socialtjänsten kan på olika sätt hjälpa dig att hitta lösningar på din situation och att bli fri från våldet. T ex kan du vid behov erbjudas skyddat boende för dig och eventuella barn. Du kan också få råd och samtalsstöd. Du kan också få hjälp att ansöka om ekonomiskt stöd. Socialtjänsten kan också hjälpa dig med kontakt med andra myndigheter som t ex polis och sjukvård eller med frivilligorganisationer som t ex kvinnojour.

Önskar du kontakt ring Kvinnofridssamordnaren på telefon; 0220-390 75 eller receptionen på telefon; 0220-390 40 och be att bli kopplad till kvinnofridssamordnare eller vuxenhandläggare

På kvällar, nätter och helger kan du få hjälp av socialjouren, telefon: 021- 39 20 66.

Polisen

Telefon: 112 / 114 14

Om det är nödsituation, ring SOS alarm: 112

Om du t ex vill göra en polisanmälan och det inte är en akut situation, ring istället: 114 14

 

Eller kontakta en frivilligorganisation:

Tjejjouren Ronja

Tjejjouren Ronja i Västerås erbjuder råd och stödsamtal till unga tjejer som utsatts för våld i nära relationer.

Ring:021-12 70 10

eller maila: tjejjouren.ronja@comhem.se

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren i Hallstahammar-Surahammar hjälper och stöttar brottsutsatta genom rättsprocessen.

Ring: 0220-173 37

eller maila: info@hallstahammar.boj.se

Kvinnofridslinjen:

Både utsatta och anhöriga kan ringa anonymt för rådgivning. Det går att ringa dygnet runt. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Ring: 020-50 50 50

Sidan publicerad av: Mathilda Gustafsson
, 2019-08-20 14:23

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se