Det finns hjälp att få:

Socialtjänsten

Socialtjänsten kan på olika sätt hjälpa dig att hitta lösningar på din situation och att bli fri från våldet. T ex kan du vid behov erbjudas skyddat boende för dig och eventuella barn. Du kan också få råd och samtalsstöd, antingen enskilt eller i grupp med andra som upplevt våld i nära relation. Du kan också få hjälp att ansöka om ekonomiskt stöd. Socialtjänsten kan också hjälpa dig med kontakt med andra myndigheter som t ex polis och sjukvård eller med frivilligorganisationer som t ex kvinnojour.

Önskar du kontakt ring Kvinnofridssamordnaren på telefon; 0220-390 75 eller receptionen på telefon; 0220-390 40 och be att bli kopplad till kvinnofridssamordnare eller vuxenhandläggare

På kvällar, nätter och helger kan du få hjälp av socialjouren, telefon: 021- 39 20 66.

Polisen

Telefon: 112 / 114 14

Om det är nödsituation, ring SOS alarm: 112

Om du t ex vill göra en polisanmälan och det inte är en akut situation, ring istället: 114 14

 

Eller kontakta en frivilligorganisation:

Tjejjouren Ronja

Tjejjouren Ronja i Västerås erbjuder råd och stödsamtal till unga tjejer som utsatts för våld i nära relationer.

Ring:021-12 70 10

eller maila: tjejjouren.ronja@comhem.se

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren i Hallstahammar-Surahammar hjälper och stöttar brottsutsatta genom rättsprocessen.

Ring: 0220-173 37

eller maila: info@hallstahammar.boj.se

Kvinnofridslinjen:

Både utsatta och anhöriga kan ringa anonymt för rådgivning. Det går att ringa dygnet runt. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Ring: 020-50 50 50

Sidan publicerad av: Elin Bergerin
, 2017-03-15 11:28

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se