Du läser här:

Vad är våld i nära relation

Våld är varje handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker och/eller får denna person att göra något mot sin vilja eller att avstå ifrån att göra något den vill.

Våldet utövas i olika former:

  • Fysiskt, kan t ex innebära knuffar, fasthållningar, att nypas eller rivas, slå, sparka osv.
  • Psykiskt, innebär t ex nedsättande/kränkande kommentarer om den utsatta och/eller hennes vänner och familj, olika former av kontroll, hot och isolering som ofta bortförklaras som ”svartsjuka” av utövaren. Våldet kan också vara latent, dvs. att våldsutövaren bara genom en blick eller en gest får den utsatta att bli rädd och känna sig hotad.
  • Sexuellt, innebär att tvingas bevittna olika former av sexuella handlingar i verklighet eller på porrfilm, att mot ens vilja filmas eller fotograferas i sexuellt syfte, att tvingas utföra eller delta i olika sexuella handlingar mot ens vilja etc.
  • Ekonomiskt/materiellt, innebär att utövaren kontrollerar den utsattas ekonomi i syfte att öka kontrollen och isoleringen av henne, till exempel genom att kontrollera hur den våldsutsatta får nyttja pengar eller genom att skuldsätta den utsatta. Materiellt våld innebär t ex att slå sönder saker i hemmet eller att förstöra ägodelar som har stort värde för den utsatta.

Rent statistiskt är den vanligaste formen av våld i nära relation det våld en man utövar mot en kvinna som han har eller har haft en parrelation med. Men våld i nära relationer sker såväl i heterosexuella som samkönade parrelationer och inom olika familje- eller släktrelationer. Det som förenar våld i nära relationer är att den våldsutsatta har en nära relation och ofta starka band till förövaren, vilket gör det svårare att bryta upp och t ex göra en polisanmälan.  

Vill du läsa mer om våld i nära relationer och om organisationer och myndigheter i Sverige som jobbar mot våldet? Läs mer på följande länkar: Klicka


  Det går inte att kontakta den sidansvarige då denne saknar e-postadress.
, 2018-04-13 11:52

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se