Viktiga kontaktuppgifter:


Individ- och familjeomsorgen

Kvinnofridssamordnaren: 0220 - 390 75

Man kan ringa och konsultera kvinnofridssamordnaren i ärenden. Kvinnofridssamordnaren hjälper till att lotsa vidare till rätt instans.

Socialtjänsten (reception): 0220 – 390 40 Socialjouren (kvällar, nätter och helger): 021 – 39 20 66

Polismyndigheten

Vid nödsituation, ring SOS alarm 112

Polismyndigheten i Västmanlands län: 114 14


Lokala resurser och frivilligorganisationer

Brottsofferjouren Hallstahammar-Surahammar

Telefon:0220-173 37, 

mail till Brottsofferjouren

IKKR/Arosdöttrarna tjej- och kvinnobeskydd

Telefon:0704-73 33 75

mail till Arosdöttrarna

Tjejjouren Ronja, Västerås

Telefon: 021 – 12 70 10

mail till Tjejjouren Ronja


Nationella resurser

Länsstyrelsen Östergötlands nationella kompetensteam

gällande hedersrelaterat våld och förtryck.Telefon: 010-223 57 60

Yrkesverksamma och ideella kan ringa hit för råd och konsultation i ärenden. Tänk på att avidentifiera ditt ärende.

Kvinnofridslinjen

Telefon: 020 – 50 50 50

Både utsatta och anhöriga kan ringa anonymt för konsultation/rådgivning. Det går att ringa dygnet runt. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Sidan publicerad av: Mathilda Gustafsson
, 2018-04-13 11:48

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se