Förskolan Ängsgården

Förskolan Benjamin

Ängsgården inrymmer nio förskoleavdelningar vilka är uppdelade på Ängs- och Solsidan.

På Solsidan härbärgerar förskoleavdelningarna Bråkmakargatan, Körsbärsdalen, Junibacken och Mellangården för barn mellan åldrarna 1-5 år. På Ängssidan härbärgerar avdelningarna Bullerbyn för barn mellan 1-3, Villa Villerkulla och Sunnanäng för barn mellan 1-4 år och avdelningarna Katthult och Saltkråkan för barn mellan 3-5 år. Förskolan är belägen i den mellersta delen av Surahammar. Utemiljön består till stor del av ett inhägnat skogsparti med tillgång till asfalterade och gräsbelagda lekytor med lekredskap vilka inbjuder till stimulerande aktiviteter.


Våra avdelningar:

Bråkmakargatan

0220 - 391 26Körsbärsdalen

0220 - 391 27Junibacken

0220 - 390 20Mellangården

0220 - 391 30Bullerbyn
Villa Villekulla

0220 - 391 32Sunnanäng

0220 - 391 33Katthult

0220 - 391 29Saltkråkan

0220 - 391 31INFORMATION

Surahammars skolor och förskolor byter inloggningsförfarande till Schoolsoft från 7/1-21 för elev, vårdnadshavare och personal.

Vi kommer fortsatt att logga in oss via:

https://sms.schoolsoft.se/surahammar

Men från 7/1-21 kommer elever och personal att logga in sig i Schoolsoft med sitt AD-kontonamn(samma som till Office365)

och vårdnadshavare med Bank ID.(inget användarnamn behövs)

Hjälp med att logga in får:

*elev av Mentor på skolan

*personal av Områdesassistent

Frågor hänvisas till områdesassistent på skolan/förskolan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Mer innehåll

Område: Surahammar

Huvudman: Kommunal förskola

Inriktning:

Kontakt

Pia Collin

REKTOR

Rektor för förskolor i tätorten

Ängsgården

Äventyret

Mervi Karlsson

OMRÅDESASSISTENT ­/ SAMORDNARE

Förskoleexpedition
Köpmangatan 26

735 31 Surahammar