Förskolan Åsen

Stövlar

 

Åsen inrymmer två förskoleavdelningar, avdelningarna Blåsippan för barn i 4 årsåldern och avdelningen Vitsippan för barn i 5 årsåldern.

Förskolan är belägen i centrala Ramnäs. Förskolans utemiljö med stora grönytor och lekredskap bidrar till att barnen vistas mycket utomhus och närheten till skogen och skolgården med dess många olika utmaningar gör att även den får fungera som barnens lekplats.

 

Besöksadress Åsvägen 10, 730 60 Ramnäs

Våra avdelningar :

Blåsippan 0220 - 393 60

Vitsippan 0220 - 393 81

INFORMATION

Surahammars skolor och förskolor byter inloggningsförfarande till Schoolsoft från 7/1-21 för elev, vårdnadshavare och personal.

Vi kommer fortsatt att logga in oss via:

https://sms.schoolsoft.se/surahammar

Men från 7/1-21 kommer elever och personal att logga in sig i Schoolsoft med sitt AD-kontonamn(samma som till Office365)

och vårdnadshavare med Bank ID.(inget användarnamn behövs)

Hjälp med att logga in får:

*elev av Mentor på skolan

*personal av Områdesassistent

Frågor hänvisas till områdesassistent på skolan/förskolan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Ulrika Lindgren

REKTOR

Rektor för norra förskoleområdet

Lärkan

Åsen

Galaxen

Mervi Karlsson

OMRÅDESASSISTENT ­/ SAMORDNARE

Förskoleexpedition
Köpmangatan 26

735 31 Surahammar