Hammarskolan

Hammarskolan är en utvecklingsinriktad och trivsam 7-9-skola som ligger i centrala Surahammar med närhet till kollektivtrafiken.

Inom skolans område finns två huvudbyggnader, matsal, idrottshall, konstgräsplan och ishall.

Skolan har anpassade salar för praktiskt-estetiska ämnen samt NO-undervisning.

Vi arbetar för barnens skull i Surahammars kommun.

På vår skola samarbetar ca 330 elever, ca 30 undervisande lärare, specialpedagoger, kurator, syv, skolsjuksköterska, beteendepedagog, fritidsledare och modersmålslärare/ studiehandledare.

Vi har en särskild undervisningsgrupp samt en mindre stödgrupp.

Fritidsgården Kärnhuset Ung-Fritid finns på skolan.

På Hammarskolan arbetar vi i arbetslag samt ämneslag.
Vi arbetar aktivt för att utveckla elevernas välbefinnande, engagemang och lärande, för att de ska nå sina mål och förverkliga sina framtidsdrömmar.

Läsåret 21/22 kommer vi arbeta aktivt med betyg och bedömning, genom fortbildning inom formativ bedömning, kollegialt samarbete i ämneslag samt implementering av de reviderade kursplanerna.

INFORMATION

Surahammars skolor och förskolor har bytt inloggningsförfarande till Schoolsoft för elev, vårdnadshavare och personal.

Inloggning sker via:

https://sms.schoolsoft.se/surahammar

Från 7/1-21 kommer elever och personal att logga in sig i Schoolsoft med sitt AD-kontonamn(samma som till Office365) och vårdnadshavare med Bank ID.(inget användarnamn behövs)

Hjälp med att logga in får:
*elev av Mentor på skolan
*personal av Områdesassistent

Frågor hänvisas till områdesassistent på skolan/förskolan.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Paulina Hiltunen

REKTOR

Västeråsleden 10
735 37 Surahammar

Matthew Hales

BITRÄDANDE REKTOR

Sandra Bjälmén

OMRÅDESASSISTENT