Tuppkärrsskolan

skola

Tuppkärrsskolan

Tuppkärrskolan är en årskurs 4-6 skola som är belägen i Surahammars tätort. I dagsläget har skolan 4 parallella klasser per årskurs. På skolan finns även Mini Tuppen som är en särskild undervisningsgrupp, som kan ta emot ca 12 elever med särskilda behov.

På Tuppkärrsskolan arbetar vi med ämneslärarsystem och i arbetslag kring eleverna. Lärarbehörigheten är hög på skolan.

För att skapa en VI-känslan på skolan har vi gemensamma temadagar och traditioner.

INFORMATION

Surahammars skolor och förskolor byter inloggningsförfarande till Schoolsoft från 7/1-21 för elev, vårdnadshavare och personal.

Vi kommer fortsatt att logga in oss via:

https://sms.schoolsoft.se/surahammar

Men från 7/1-21 kommer elever och personal att logga in sig i Schoolsoft med sitt AD-kontonamn(samma som till Office365)

och vårdnadshavare med Bank ID.(inget användarnamn behövs)

Hjälp med att logga in får:

*elev av Mentor på skolan

*personal av Områdesassistent

Frågor hänvisas till områdesassistent på skolan/förskolan.


Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Lena Johnsson

REKTOR

Skolgatan 34
735 36 Surahammar

Malin Palm

OMRÅDESASSISTENT

Mån-Tor 7-16

Fre 7-13