Specialkost

Restaurangtjänst har som huvudsaklig uppgift att förse skola, barnomsorg, vård och omsorg inom Surahammars kommun med goda och näringsriktiga måltider enligt satta riktlinjer.

Specialkoster

Fullgoda alternativ ska serveras till de som av medicinska, religiösa eller etiska skäl inte kan äta av den ordinarie maten som erbjuds.

För barnets säkerhet krävs läkarintyg för alla medicinska skäl samt ett ifyllt formulär för specialkost.

Det är viktigt att elever med allergi eller överkänslighet har fått en korrekt diagnos så att rätt livsmedel undviks.

Formuläret för specialkost finns att hämta på kommunens hemsidas blankettarkiv.

Blanketter specialkost Pdf, 282 kB.

Anpassad Måltid Pdf, 113 kB.

Specialkost av medicinska skäl kräver både läkarintyg och specialkostintyg


Till de förskolebarn och elever som behöver specialkost av medicinska skäl, till exempel vid allergier eller överkänslighet, måste ett läkarintyg lämnas in tillsammans med ett specialkostintyg. Även andra intyg från vården godtas, exempelvis från sjuksköterska. Det går även bra att lämna in ett utdrag ur barnets journal med en fastställd dokumenterad diagnos. Barnen serveras då ett likvärdigt alternativ till den ordinarie maten.

Om behovet av specialkost ändras ska nya intyg lämnas in och det ansvarar du som vårdnadshavare för. Vid byte av förskola eller skola, samt övergång mellan förskola och skola ansvarar du som vårdnadshavare för att gällande intyg lämnas.

Du lämnar in specialkostblanketten inför varje läsår senast 30 maj till mentor, klasslärare eller förskole pedagog som sedan lämnar den vidare till köket eller skickar i försluten internpost till Restaurangtjänst.

Specialkost av medicinska skäl ska vara ordinerad av läkare, dietist eller annan adekvat vårdgivare, undertecknat intyg ska lämnas in tillsammans med specialkostblankett. Intyget behöver bara lämnas in en gång om det inte förnyas eller är tidsbegränsat.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Restaurangtjänst

Postadress

Surahammars kommun
Box 203
735 23 Surahammar