Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Kontakt

Translate

Lyssna

DU ÄR HÄR

Elevhälsans medicinska insats EMI

Skolhälsovård – Elevhälsans medicinska insats (EMI)

I EMI ingår skolsköterskor och skolläkare. Skolläkaren träffas efter överenskommelse med skolsköterska. Till oss är elever och föräldrar välkomna för att diskutera barns och ungdomars hälsa. Det kan gälla frågor om utveckling, mat, sömn, fysisk aktivitet, sjukdom, trivsel och relationer.

· Vi arbetar förebyggande och uppmuntrar en hälsosam livsstil

· Vi erbjuder hälsobesök och vaccinationer samt har mottagning för eleverna

· Vi ingår i skolans elevhälsoteam

· Vi har tystnadsplikt

· Vi arbetar för en god och säker arbetsmiljö för eleverna

Skolhälsovården kan sägas vara elevernas företagshälsovård. Målet är att följa elevernas utveckling, att bevara och befrämja deras psykiska och fysiska hälsa samt att verka för sunda levnadsvanor. Skolsköterskans arbete sker i samarbete med föräldrar och övrig personal i sådana frågor i skolan som rör barnets hälsa

Basprogram för EMI Surahammars kommun:

Förskole- Hälsobesök och hälsosamtal tillsammans med förälder, klass längd, vikt, syn och hörsel.

Skolläkarbesök.

År 1 Vaccination mot Mässling, påssjuka, röda hund

År 2 Hälsobesök och hälsosamtal. Längd och vikt.

År 4 Hälsobesök och hälsosamtal. Längd, vikt, rygg och synundersökning.

År 5 Vaccination för flickorna mot HPV. HPV-vaccination

innebär två sprutor med 6 månaders intervall.

År 6 Hälsobesök och hälsosamtal. Längd, vikt, rygg och

synundersökning.

År 8 Hälsobesök och hälsosamtal. Längd, vikt och rygg. Undersökning av syn och färgseende.

Vaccination mot Stelkramp, kikhosta, difteri och polio.

Elevhälsoteamet Pdf, 249 kB.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt