Elevhälsans medicinska insats EMI

Skolhälsovård – Elevhälsans medicinska insats (EMI)

I EMI ingår skolsköterskor och skolläkare. Skolläkaren träffas efter överenskommelse med skolsköterska. Till oss är elever och föräldrar välkomna för att diskutera barns och ungdomars hälsa. Det kan gälla frågor om utveckling, mat, sömn, fysisk aktivitet, sjukdom, trivsel och relationer.

 • Vi arbetar förebyggande och uppmuntrar en hälsosam livsstil
 • Vi erbjuder hälsobesök och vaccinationer samt har mottagning för eleverna
 • Vi ingår i skolans elevhälsoteam
 • Vi har tystnadsplikt
 • Vi arbetar för en god och säker arbetsmiljö för eleverna

Skolhälsovården kan sägas vara elevernas företagshälsovård. Målet är att följa elevernas utveckling, att bevara och befrämja deras psykiska och fysiska hälsa samt att verka för sunda levnadsvanor.

Skolsköterskans arbete sker i samarbete med föräldrar och övrig personal i sådana frågor i skolan som rör barnets hälsa.

Basprogram för EMI Surahammars kommun

Förskole- Hälsobesök och hälsosamtal tillsammans med förälder, klass längd, vikt, syn och hörsel.

Skolläkarbesök.

 • År 1 Vaccination mot Mässling, påssjuka, röda hund
 • År 2 Hälsobesök och hälsosamtal. Längd och vikt.
 • År 4 Hälsobesök och hälsosamtal. Längd, vikt, rygg och synundersökning.
 • År 5 Vaccination för flickorna mot HPV. HPV-vaccination innebär två sprutor med 6 månaders intervall.
 • År 6 Hälsobesök och hälsosamtal. Längd, vikt, rygg och synundersökning.
 • År 8 Hälsobesök och hälsosamtal. Längd, vikt och rygg. Undersökning av syn och färgseende.
 • Vaccination mot Stelkramp, kikhosta, difteri och polio.

En väg till hälsa, lärande och utveckling Pdf, 220 kB.

Elevhälsoteamet Pdf, 249 kB.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Helena Gustavsson-Fröjd

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA BARN UNGDOM / MLA

Maria Vattulainen

SJUKSKÖTERSKA