Vuxenutbildning

Surahammars kommun har avtal med Västerås stad som gäller all vuxenutbildning.

Surahammars kommun har avtal med Västerås stad som gäller all vuxenutbildning inklusive svenska som andra språk (SvA). Detta innebär att Surahammars invånare garanteras tillgång till hela Västerås utbud av utbildningar i såväl egen regi som hos upphandlade utbildare, samt att alla Surahammars invånare som har rätt till kommunal vuxenutbildning garanteras plats i vuxenutbildningen i Västerås.

Den sökande måste vara folkbokförd i Surahammars kommun för att ansökan ska bli behandlad. Ansökan till vuxenutbildning måste alltid godkännas av hemkommunen.

Avtalet hindrar inte att eleven kan studera i en annan kommun eller hos någon annan utförare, men erbjuds samma utbildning i Västerås står inte hemkommunen för utbildningskostnaderna.

Ansvaret att köpa platser beslutas hos Barn- och bildningsnämnden i Surahammar.

Vem är vuxenutbildning till för?

Den sökande är behörig att läsa inom kommunal vuxenutbildning från och med 1 juli det år hen fyller 20 år om det inte finns ett slutbetyg från gymnasiet. Finns slutbetyg (examen) från gymnasiet behöver hen inte fyllt 20 år. Någon övre åldersgräns finns inte om övriga kriterier är uppfyllda.

Den grundläggande vuxenutbildningen är till för dem som saknar fullständig utbildning på grundskolenivå. Syftet med utbildningen är att ge den kunskap som behövs i samhälls- och för arbetslivet samt att möjliggöra för vidare studier. Du får inte läsa för att höja betyg i ett ämne du tidigare läst. De som gått skola i annat land och läst Svenska För Invandrare (SFI) har även möjlighet att läsa Svenska som andraspråk (SvA) på grundläggande nivå.

Den gymnasiala vuxenutbildningen är till för dem som behöver komplettera sin utbildning på gymnasienivå. Till exempel om den sökande saknar eller har en ofullständig gymnasieutbildning, eller behöver komplettera sin gymnasieutbildning för att få behörighet till eftergymnasiala studier. Du får inte läsa för att höja ett betyg i redan avklarad kurs.

Den gymnasiala vuxenutbildningen har samma läroplan och följer samma kursplaner som den vanliga gymnasieskolan och ger samma kompetens.

Ansökningsförfarande

Ansökan görs genom ditt studerandekonto på vuxenutbildningen i Västerås.

Första gången du söker behöver du skapa ett studerandekonto. För att göra detta behöver du en fungerande e-postadress. Du har även möjlighet att boka vägledningssamtal med en studie och yrkesvägledare för att få handledning och råd kring din kommande utbildning.

När du gjort din ansökan behöver du skicka en kopia av ansökan till hemkommunen för att den ska godkännas. Du behöver även skicka betygskopior samt eventuellt studieplan du gjort med Studie och yrkesvägledare.

Barn- och Bildningsnämnden behöver dina ansökningshandlingar 10 arbetsdagar innan sista ansökningsdatum till Västerås Pdf, 45 kB..

Det går bra att skicka handlingarna via e-post till vuxenutbildning@surahammar.se eller lämna den i kommunhuset. Information och handlingar som lämnas in efter sista ansökningsdatum tas inte med i beslutet.

Du kan följa din ansökan på studerandekontot du skapat. Där får du meddelande från skolan då du blivit antagen eller fått avslag på din ansökan. Avslag på en kurs innebär inte att avslag givits på alla sökta kurser.

Barn- och bildningsnämnden i Surahammar tar emot kopian på din ansökan; beslutar och prioriterar vilka utbildningar som beviljas.

Du ansvarar för att uppgifterna och inlämnade handlingar är korrekta. Ansökan ska vara komplett den sista ansökningsdatum.

Prioriteringar av sökande till kommunal vuxenutbildning

Barn- och bildningsnämnden har beslutat att kommunen skall betala interkommunal ersättning för sökande som:

  • Saknar fullständig grundskoleutbildning.
  • Saknar fullständig gymnasieutbildning
  • Behöver komplettera sin gymnasieutbildning för allmän eller särskild högskolebehörighet.
  • Har fullständig gymnasiebehörighet men som inte fått arbete inom sin inriktning och varit arbetssökande en längre tid.
  • Skall studera Svenska som andraspråk (SvA)
  • Har särskilda skäl att få genomgå vuxenutbildningen för att etablera sig på arbetsmarknaden.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt Vuxenutbildning

Handläggare Komvux
Annika Gassby
E-post: vuxenutbildning@surahammar.se
Telefon: 0220-392 69

Skolchef
Katarina Djukic-Forsman
E-post: katarina.forsman@surahammar.se
Telefon: 0220-390 50

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18

Postadress
BOX 203
735 23 Surahammar