Tandläkarvillan/ Vaktmästarbostaden Virsbo

Syfte och huvuddrag

Avsikten är att sälja Tandläkarvillan, som ursprungligen uppfördes som vaktmästarbostad till Virsbo skola. Fastigheten med dess byggnad föreslås få användning Bostad, Kontor och Handel.

Detaljplaneförslaget berör delvis grannfastigheten Virsbo 2:321 men främst för att utfart till Sjöviksvägen regleras där, till förmån för Virsbo 2:320.

Avsikten är inte att förändra byggnaden eller miljön utan att möjliggöra fortsatt användning av och utveckling av huset och platsen.

Detaljplaneförslaget bedöm inte innebära betydande miljöpåverkan.

Laga kraft

Detaljplanen har antagits av:
Bygg- & Miljönämnden, 2023-04-19, §39
Kommunstyrelsen, 2023-06-12 §98
Kommufullmäktige, 2023-06-26, §80

Detaljplanen fick laga kraft 24 juli 2023.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Surahammars kommun

Postadress
Box 203
735 23 Surahammar