Här hittar du information om avfallshantering och återvinning i kommunen, hur återvinningssystemet fungerar och varför det är så viktigt att källsortera.

VafabMiljö Kommunalförbund ansvarar för återvinning och avfallshantering/sophantering i Surahammars kommun. Mer information om vad som gäller i just Surahammar hittar ni på VafabMiljös kommunsida

Återbrukets öppettider

Du kan även kontakta VafabMiljö Kommunalförbunds kundservice
Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se

Felanmälan vid fulla containrar vid återvinningsstationerna

Om containrarna vid återvinningsstationerna är fulla kan felanmälan göras hos Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Växeln är öppen alla dagar dygnet runt.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen 0200 - 88 03 11

Underlätta vid sophämtning vintertid

För att underlätta för sophämtningen under vinterperioden bör ni som fastighetsägare tänka på att det är väl snöröjt och sandat när sopbilen kommer.

Se samtidigt till att det är fritt från hinder som staket, grindstolpar, postlådor, häckar, lågt hängande grenar med mera vid kärlet. Det ska finnas ett fritt utrymme runt kärlet på ca 0,5-1,0 m.

Tack för hjälpen!

VafabMiljö Kommunalförbund