Förhandsbesked

Att söka förhandsbesked är ett enklare sätt att undersöka om det finns möjlighet att bebygga en fastighet utanför detaljplanerat område än att direkt söka bygglov.

Vilka handlingar behövs

Att söka förhandsbesked är ett enklare sätt att undersöka om det finns möjlighet att bebygga en fastighet utanför detaljplanerat område än att direkt söka bygglov.

Ansökan om förhandsbesked (2 ex) Pdf, 105 kB.

Situationsplan, skala 1:500 (2 ex).
Se exempel på situationsplan Pdf, 531 kB.

Hur skall det vara utformat

Byggnadens läge ska redovisas med en enkel markering på situationsplanen. Dessutom ska tillfartsvägar och ev. parkeringar markeras.

Byggnadens typ och användning skall redovisas (till exempel 1½-plans bostadshus). Byggnaden ska vid behov grovutstakas på tomten så att en besiktning på platsen kan underlättas.

Förhandsbesked prövas av Bygg- och Miljönämnden. Efter att positivt förhandsbesked har erhållits måste bygglov beviljas innan byggnationen kan påbörjas.

Ett förhandsbesked gäller i två år.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Plan- och Byggkontoret

Skicka e-post till vår gemensamma mejlbox

plan-bygg@surahammar.se

Boka en tid med våra handläggare

0220-390 00

Andreas, byggnadsinspektör
Kajsa
, administratör/ nämndsekreterare

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Bygg- och Miljönämnden
Box 203
735 23 Surahammar