Parkeringstillstånd

Om du är rörelsehindrad och har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand, kan du hos din kommun söka parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Kommunen gör sedan en prövning av din ansökan.

Hur går det till

Du ska ställa din ansökan till den kommun där du är folkbokförd. Det är också dit du ska vända dig med dina frågor. Om du inte är folkbokförd i Sverige ska du vända dig till den kommun där du bor.

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade får, enligt 13 kapitlet 8 § trafikförordningen (1998:1276), endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand.

Blankett för ansökan om Parkeringstillstånd Pdf, 2 MB.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljökontoret

Postadress

Surahammars kommun
Östergatan 90-92
735 33 Surahammar