Kommunens primärkarta

Primärkarta

Kommunens primärkarta (även kallad grundkarta) är kommunens mest detaljerade karta

Primärkarta

Primärkartan är främst framställd genom mätningar i fält, men även kompletterad genom flygbilder. Primärkartan är resultatet av det mätnings- och karteringsarbete som utförts av kommunen under många år.

Det samlade värdet av den digitala primärkartan är stort. Materialet underhålls och kompletteras ständigt, mycket i samband med planering och byggande i kommunen.

Primärkartan täcker i huvudsak våra tre tätorter med omnejd. Utanför tätorterna kompletteras med Lantmäteriets information.

Primärkartan är digital och finns i kommunens kartdatabas. Den kan därför levereras och ritas ut med valfritt innehåll och i valfri skala. Primärkartan är grunden för de flesta andra detaljerade kartor som framställs inom kommunen.


Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

GIS, Kart och Mät

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress

Surahammars kommun
Samhällsbyggnadenheten
735 23 Surahammar

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare