Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Kontakt

Translate

Lyssna

Djupebo naturreservat

I kommunens södra del ligger Djupebo naturreservat. Området består av sumpskog som har ett rikt fågelliv och en intressant svampflora.

I området har aldrig förekommit huggningar och det finns därför många torrträd och nedfallna träd. De vedlevande svamparna är talrika, en rad olika tickor som ullticka, blodticka, kött-ticka och glasticka har hittats i området.

Bland fågelfaunan kan bivråk, mindre flugsnappare och nötkråka nämnas. Ovanligt många individer av gärdsmyg och stjärtmes har noterats. På de öppna mossområdena finns ljungpipare och storspov.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljökontoret

Postadress

Surahammars kommun
Östergatan 90-92
735 33 Surahammar