IP-Onlys fiberutbyggnad i Surahammars kommun

Status på byggnation

Fiberutbyggnaden i IP-Onlys pågående projekt i Urmakarbo, Virsbo och Olberga fortsätter.

Totalt ska 362 stycken hushåll i dessa projekt kopplas upp till fibernätet, och under hösten har de allra första hushållen fått sin fiber aktiverad och klar.

Uppdatering, 2021-11-16

Vad händer nu?

Just nu pågår grävarbetet fortsatt i Urmakarbo. Parallellt med detta har IP-Only även etablerat grävmaskiner längs Lisjöbanan. IP-Only inventerar även tidigare gjorda installationer i Olberga, Urmakarbo och Virsbo.

De kommande veckorna kommer IP-Only att påbörja följande arbete:

  • Tomtgrävningar samt arbete med installation av sjökablar i västra och östra Virsbo.
  • Grävning och fibertekniskt arbete av stamnätet i Olberga.
  • Korrigering av äldre fastighetsanslutningar (2017) som inte är utförda enligt dagens Robust fiber; i Olberga, Virsbo och Urmakarbo.
  • Tryckningar kommer göras i Virsbo, Gammalby och i Olberga.
  • Förhoppningar att etablera grävmaskiner i Södra delarna av Olberga, vilket gäller gräv- och förläggningsarbetet av fibernätet som ska anslutas till stamnätet.

Övrig information

På grund av höstvädret och vattensjuka områden som IP-Only skulle gå igenom har IP-Only planerat om fibervägen för ett +60 fastigheter i Urmakarbo till Olberga, detta för att påskynda anslutningarna av fastigheter.

Fas 1 – Byggnation pågår just nu i följande område

Datum: 26 oktober 2021

Virsbo med omnejd

Byggnation pågår inom markerat område.

Virsbo med omnejd

Olberga med omnejd

Byggnation pågår inom markerat område.

Olberga med omnejd

Urmakarbo med omnejd

Byggnation pågår inom markerat område.

 

IP-Only har arbetat med ambitionen att färdigställa dessa projekt nu under hösten 2021.
Dessvärre har de inte haft möjlighet att leverera enligt den ambitionen, vilket beror på en del utmaningar som dykt upp under byggnationens gång.

Det rör sig bland annat om:

  • IP-Only har behövt senarelägga grävarbetet på vissa sträckor då de på grund av bestämmelser kopplad till artrik vägkant inte kan gräva som planerat.
  • Sjökabeln i Virsbo har tagit längre tid än planerat mycket på grund av det kvalitetssäkrande arbete som behövt ske på en redan befintlig kabel, i samband med förläggning.

Trots utmaningarna kämpar entreprenören på med arbetet där det är möjligt.

Just nu pågår gräv- och förläggningsarbetet för fullt i Urmakarbo längs med Elingsbovägen, för att därefter fortsätta vidare på Glåpenvägen samt Djupebovägen.

Vi återkommer inom de närmsta veckorna med en mer detaljerad plan för dessa projekt.

Fas 2 - Byggnation påbörjas så snart fas 1 blir färdigställd

När byggnationen av fas 1 är färdig så kommer IP-Only påbörja arbetet primärt runt Ramnäs och längs väg 668 upp mot Virsbo.

Ramnäs med omnejd

Ramnäs med omnejd

Seglingsberg med omnejd

Seglingsberg med omnejd

Området runt Lisjö

En mer detaljerad plan för dessa projekt presenteras inom de närmsta veckorna.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: