Fördjupade översiktsplaner (FÖP)

En fördjupad översiktsplan är en fördjupning av en speciell sakfråga eller för ett begränsat område. Planen är ett tillägg till kommunens översiktsplan, som en del av kommunen eller över en tätort.

Vad gäller för en fördjupad översiktsplan?

Liksom översiktsplanen (ÖP) är en fördjupad översiktsplan (FÖP) vägledande när kommunen tar fram detaljplaner och områdesbestämmelser samt när kommunen prövar bygglov enligt plan- och bygglagen. Den ska belysa allmänna intressen och visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändningen samt bebyggelseutvecklingen i området framöver. Den är också ett stöd när kommunen eller andra myndigheter tar beslut om mark- och vattenanvändning. En fördjupad översiktsplan är inte juridiskt bindande.

Där det finns en fördjupad översiktsplan så ersätter denna de ställningstaganden som har gjorts i ÖP.

De områden vi har gjort fördjupade översiktsplaner för är:

Virsbo tätort

Fördjupad översiktsplan för Virsbo, antagen av KF 2011-10-03 § 62

Plankarta Virsbo Pdf, 1 MB.

Planbeskrivning Pdf, 8 MB.

Miljökonsekevensbeskrivning (MKB) Pdf, 776 kB.

Ramnäs tätort

Fördjupad översiktsplan för Ramnäs, antagen av KF 2006-04-24 § 36

Plankarta Ramnäs Pdf, 710 kB.

Centrumkarta Pdf, 783 kB.

Kartbilagor Pdf, 2 MB.

Planbeskrivning Pdf, 1 MB.

Surahammars tätort

Fördjupad översiktsplan för Surahammar, antagen av KF 1998-03-23 § 20

Plankarta Surahammar Pdf, 1 MB.

Planbeskrivning Pdf, 4 MB.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Plankontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress

Surahammars kommun
Samhällsbyggnadenheten
735 23 Surahammar

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare