Gällande översiktsplan (ÖP)

I översiktsplanen kan du se var nya bostads-, handels- och industriområden föreslås ligga i framtiden. Översiktsplanen ger vägledning för all detaljplanering som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov.

Översiktsplan för Surahammars kommun

Gällande översiktsplan för Surahammars kommun är antagen av Kommunfullmäktige (KF) 1991-04-22 § 51.

Kommunens översiktsplan Pdf, 26 MB.

Kommunfullmäktige har beslutat att en ny översiktsplan för hela kommunen ska tas fram. Arbetet pågår och en ny översiktsplan väntas vara antagen under våren 2021.

Vad är en översiktsplan?

Alla kommuner ska ha en kommunomfattande översiktsplan. En översiktsplan anger kommunens inriktning för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras på ett hållbart sätt i framtiden samt innehålla kommunens politiska vision.

I översiktsplanen vägs en mängd olika intressen samman. Översiktsplaner är inte juridiskt bindande, men är viktiga strategiska dokument som lägger grunden för fortsatt planering och genomförande. Översiktsplaner arbetas fram tillsammans med många olika intressenter.

Du kan läsa mer om hur en översiktsplan tas fram på länken nedan.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Plankontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress

Surahammars kommun
Samhällsbyggnadenheten
735 23 Surahammar

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare