Sandsopning

Sandsopningen 2022 börjar vecka 16-17.


Sandupptagning/sopning sker varje vår i Surahammars kommun. Startdatum för detta varierer men PEAB, som har hand om den yttre skötseln i Surahammars kommun, annonserar i lokalpress några veckor innan och informationen publiceras också på kommunens hemsida.

Passa på att sopa ut sanden från murar och staket. Sopa dock inte ihop sanden i högar. Högar med löv och grenar kommer inte att sopas upp utan bör lämnas på Återbruket.

Fastighetsägare, se även till att grenar och kvistar från träd och buskar inte hänger ut över gator, trottoarer och gång-och cykelvägar.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: