Tandläkarvillan/ vaktmästarbostaden Virsbo, Surahammars kommun

Syfte och huvuddrag

Avsikten är att sälja Tandläkarvillan, som ursprungligen uppfördes som vaktmästarbostad till Virsbo skola. Fastigheten med dess byggnad föreslås få användning Bostad, Kontor och Handel.

Detaljplaneförslaget berör delvis grannfastigheten Virsbo 2:321 men främst för att utfart till Sjöviksvägen regleras där, till förmån för Virsbo 2:320.

Avsikten är inte att förändra byggnaden eller miljön utan att möjliggöra fortsatt användning av och utveckling av huset och platsen.

Detaljplaneförslaget bedöm inte innebära betydande miljöpåverkan.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Plankontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress

Surahammars kommun
Bygg- och miljönämnden
735 23 Surahammar

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare