Den 1 november 2015 inrättades Arbetscenter i Surahammar, en sammanslagning av arbetsmarknadsenheten och sysselsättningsenheten. Syftet var bland annat att med riktade insatser få ner den höga ungdomsarbetslösheten i kommunen. Sedan 12 april 2018 finns all verksamhet samlad i en renoverad butikslokal på Nybyggsvägen 40. Bengt Eriksson är chef för Arbetscenter.

 

Surahammars Arbetscenter erbjuder stöd och aktiviteter till dig som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. Arbetssökande som bor i Surahammars kommun har möjlighet att ta del av våra arbetsmarknadsåtgärder. Vi erbjuder exempelvis praktik, arbetsträning, arbetslivsinriktad rehabilitering, social rehabilitering samt olika former av lönebidragsanställningar.