Arbetscenter

Arbetscenter hjälper dig att hitta arbete och öka möjligheterna till egen försörjning.

Arbetscenter fasad

Arbetscenter

Surahammars Arbetscenter erbjuder stöd och aktiviteter till dig som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. Arbetssökande som bor i Surahammars kommun har möjlighet att ta del av våra arbetsmarknadsåtgärder. Vi erbjuder exempelvis praktik, arbetsträning, arbetslivsinriktad rehabilitering, social rehabilitering samt olika former av lönebidragsanställningar.

Språngbräda ut i yrkeslivet

För att underlätta inträdet på arbetsmarknaden erbjuder Surahammars kommun arbetsmarknadsinsatser av olika slag. Insatserna är till för dig som av olika orsaker behöver riktat stöd för att få jobb.

Aktiviteter på Arbetscenter

  • Skriva CV och personligt brev
  • Jobbcoachning och strukturering av arbetssökandet
  • Studie- & yrkesvägledning (i samarbete med Vuxenutbildnings centrum -VUC)
  • Stöd för att upprätthålla studier
  • Praktik för att få arbetslivserfarenhet och referenser
  • Arbetsträning för att ta reda på hur mycket du kan arbeta och vilka arbetsuppgifter du klarar av
  • Samhällsorientering
  • Språkträning
  • Motivationssamtal
  • Kontaktförmedling och stöd i kommunikation med myndigheter och vårdkontakter

För att kunna söka en arbetsmarknadsinsats behöver du vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Ta kontakt med din handläggare om du är intresserad av arbete inom Arbetscenters praktiska verksamhet eller vill få stöd i ditt jobbsökande.

Inskrivning på Arbetsförmedlingen


Verksamhetsområden

Jobba i verkstad, röja skog, laga mat eller ge service åt äldre? Arbetscenter kan erbjuda praktik, arbetsträning och arbetsmarknadsanställning inom många olika verksamhetsområden. Du finner mer information om våra praktiska arbeten via länkarna nedan.

Anslagstavlor

Bilvård

Café & kök

Cykelverkstad

Fixarhjälpen

Flyttverksamhet

Fritidsbanken

Måleri

Second Hand

Skogsvård

Snickeri

Sy & laga

Trädgård

Tvätt & städ

Ved & virke

Återvinning

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

 

Arbetscenter

Nybyggsvägen 40
735 35 Surahammar


Postadress
Surahammars kommun
BOX 203
735 23 Surahammar

 

Bengt Eriksson

ARBETSMARKNADSCHEF

Nybyggsvägen 40
735 35 Surahammar