Arbetsmarknadsinsatser

Arbetscenter hjälper dig att hitta arbete och öka möjligheterna till egen försörjning.

Arbetscenter fasad

Arbetscenter

Arbetscenter är Surahammars kommuns arbetsmarknadsenhet. Vi samordnar kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser och erbjuder aktiviteter för dig som behöver stöd för att komma ut i jobb. Arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden samt personer med försörjningsstöd har möjlighet att ta del av våra arbetsmarknadsåtgärder, som exempelvis praktik, arbetsträning, arbetsrehabilitering samt olika former av lönebidragsanställningar. Bengt Eriksson är chef för Arbetscenter.

Språngbräda ut i yrkeslivet

För att underlätta inträdet på arbetsmarknaden erbjuder Arbetscenter olika stödåtgärder på vägen mot jobb.

Aktiviteter på Arbetscenter

 • Skriva CV och personligt brev
 • Jobbcoachning och strukturering av arbetssökandet
 • Studie- & yrkesvägledning (i samarbete med Vuxenutbildnings centrum -VUC)
 • Stöd för att upprätthålla studier
 • Praktik för att få arbetslivserfarenhet och referenser
 • Arbetsträning för att ta reda på hur mycket du kan arbeta och vilka arbetsuppgifter du klarar av
 • Samhällsorientering
 • Språkträning
 • Motivationssamtal
 • Kontaktförmedling och stöd i kommunikation med myndigheter och vårdkontakter

För att kunna söka en arbetsmarknadsinsats behöver du vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Ta kontakt med din arbetsförmedlare för att ta reda på om du är aktuell för någon av Arbetscenters arbetsmarknadsåtgärder. Du kan även ha möjlighet att erbjudas en arbetsmarknadsanställning inom kommunens verksamheten.

Arbetsrehabilitering

Om du har drabbats av ohälsa kan du delta i ett arbetslivsinriktat rehabiliteringsprogram hos Samordningsteam Surahammar. Teamet finns till för dig som saknar sysselsättning och behöver extra stödinsatser för att kunna återgå i arbete eller studier.

Samordningsteamet erbjuder

 • Gruppaktiviteter
 • Individuella samtal
 • Arbetsträning
 • Stöd i kontakter med myndigheter/vård

Samordningsteamet samordnar insatser från kommunen, regionen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att du ska få de bästa möjligheterna att närma dig arbete eller studier.

Arbetsverksamhet

Jobba i verkstad, röja skog, laga mat eller ge service åt seniorer? Arbetscenter kan erbjuda praktik, arbetsträning och arbetsmarknadsanställning inom många olika verksamhetsområden i Surahammars kommun.

Du hittar mer information om våra arbetsverksamheter via länkarna nedan.

Anslagstavlor

Bilvård

Café & kök

Fixarhjälpen

Flyttverksamhet

Fritidsbanken

Second Hand

Skogsvård

Snickeri

Trädgård

Tvätt & städ

Sågverk

Återbruk

Återvinning

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

 

Arbetscenter

Nybyggsvägen 40
735 35 Surahammar


Postadress
Surahammars kommun
BOX 203
735 23 Surahammar

 

Bengt Eriksson

ARBETSMARKNADSCHEF

Nybyggsvägen 40
735 35 Surahammar