KAA - kommunens aktivitetsansvar

Surahammars kommun är enligt skollagen skyldig att uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar som inte studerar i gymnasieskolan eller genomför någon motsvarande utbildning.

Vad är kommunens aktivitetsansvar?

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att en ung människa ska kunna etablera sig i samhället. Skolverket har därför beslutat att från 1 januari 2015 ska kommunerna föra ett register över de ungdomar som är under 20 år och inte går på ett nationellt program i gymnasiet eller de som har gått ut gymnasiet utan examensbevis. Alla ungdomar som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar (KAA) och eventuella åtgärder som de deltar i ska rapporteras till SCB.

Skolverket


Skollagen 29 kap. 9 §

Vem kan få hjälp genom KAA?

Om du är 16 till 19 år och varken studerar eller jobbar är du välkommen till oss för att se över dina möjligheter.

Kommunens aktivitetsansvar gäller bara ungdomar som har fullgjort sin skolplikt eller som skulle ha haft skolplikt om de varit i skolpliktig ålder när de blev folkbokförda i Sverige. Asylsökande och papperslösa ungdomar har inte skolplikt och omfattas därmed inte.

Skolan får gärna ta kontakt med oss på Arbetscenter för ett gemensamt möte med elev och vårdnadshavare.

Vad kan du få hjälp med?

Surahammars kommun kan ge dig stöd och hjälp med kontakter, så att du får en möjlighet att slutföra dina gymnasiestudier eller hitta annan lämplig sysselsättning. Vi erbjuder motivationshöjande insatser med målsättningen att du ska påbörja eller återuppta en utbildning. I andra hand ska åtgärderna leda till en annan sysselsättning, exempelvis arbete eller praktik.

Målet med insatserna inom KAA är att du ska må bra och trivas med din tillvaro samt hitta nya vägar för att komma vidare i livet. Tillsammans arbetar vi fram individuella lösningar för just dig.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Carina Jansson

PROJEKTLEDARE

Nybyggsvägen 40
735 35 Surahammar