Information till partier och politiker

På den här sidan samlar vi information som berör de partier som ställer upp i valet till riksdag, kommun eller region. Informationen kommer uppdateras under våren och sommaren.

Valsedlar

Enligt lag tillhandahåller valnämnden vissa valsedlar under pågående röstmottagning, och vissa valsedlar ansvarar partierna själva för att distribuera till respektive lokal. Valnämnden, i förlängningen röstmottagarna, ansvarar för att lägga ut samtliga valsedlar i valsedelställen.

Valsedlar som valnämnden tillhandahåller

Vissa valsedlar ska enligt lag finnas i alla val- och förtidsröstningslokaler. Det är blanka valsedlar och valsedlar med partibeteckning (endast partinamn) för de partier som vid något av de två senaste riksdagsvalen fått mer än en procent av rösterna i hela landet. Dessa valsedlar tillhandahålls av valnämnden.

För 2022 års val ska partivalsedlar i val till riksdagen, regionfullmäktige samt kommunfullmäktige finnas för följande partier:

  • Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
  • Centerpartiet
  • Feministiskt Initiativ
  • Kristdemokraterna
  • Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
  • Miljöpartiet
  • Moderaterna
  • Sverigedemokraterna
  • Vänsterpartiet

Valnämnden ansvarar också för att lägga ut partivalsedlar för partier som redan är representerade i regionfullmäktige eller kommunfullmäktige där röstmottagningsstället ligger.

Valsedlar som partierna själva ansvarar för

Samtliga partier som har anmält att de deltar i valet har rätt att komma till ett röstmottagningsställe och lämna sina valsedlar för att få dem utlagda av röstmottagarna. Partier som inte anmält att det deltar i något val kommer nekas att lägga ut sina valsedlar, även om partiet tryckt upp valsedlar.

Valnämnden i Surahammars kommun har beslutat att inte ta emot valsedlar från partierna för en central fördelning och/eller distribution till val- eller förtidsröstningslokaler. Det är alltså partierna som ansvarar för att dessa valsedlar distribueras till respektive lokal i tillräcklig omfattning.

Det kommer finnas möjlighet för partierna att lämna valsedlarna en stund innan dess att respektive lokal öppnar. Mer information om var och när partier kan lämna sina valsedlar kommer sammanställas inför valet.

Läs mer om att anmäla deltagande i val på Valmyndighetens webbplats

Utläggning av valsedlar - nyhet i vallagen

Från och med 1 februari 2022 är det valnämnden som ansvarar för att lägga ut alla valsedlar i valsedelställen. Det innebär att partiföreträdare lämnar sina valsedlar till röstmottagarna i val- eller förtidsröstningslokalen. Röstmottagarna kontrollera sedan att partiet har anmält deltagande i valet, tar emot valsedlarna, placera dem i valsedelställen och ansvarar därefter för ordningen bland alla valsedlar under pågående röstmottagning.

Det är partiet som ansvarar för att det finns tillräckligt med valsedlar på röstmottagningsstället och röstmottagarna fyller på med valsedlar så länge ett lager finns. Röstmottagarna ansvarar inte för att kontakta ett parti om valsedlarna skulle ta slut.

Mer information för partier hittar du på Valmyndighetens webbplats

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Surahammars kommun

Postadress
Box 203
735 23 Surahammar