Schema över alla sammanträden 2023

Kommunstyrelsens Arbetsutskott, Kommunstyrelse, Kommunfullmäktige, Tekniskt utskott och Personalutskott.


Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

KSAU

23


6

17

2214

25


6


KS


13

27


8

124

16

27


KF


27


11

22

2618

30


11

TU

24


7

18

2315

26


7


PU

23


6

17

2214

25


6Kommunstyrelsens Arbetsutskott (KSAU), Kommunstyrelse (KS), Kommunfullmäktige (KF), Tekniskt Utskott (TU) och Personalutskott (PU).

När & var

Kommunstyrelsens arbetsutskott börjar kl. 10.00, Nadden, Kommunhuset

Kommunstyrelsens sammanträde börjar kl. 13.10, Nadden, Kommunhuset

Kommunfullmäktige börjar kl. 18.00, Sessionssalen, Kommunhuset

Tekniskt utskott börjar kl. 08.30, kommunalrådets rum i kommunhuset

Personalutskottets sammanträden börjar kl. 08.30, Nadden, Kommunhuset

Bygg & Miljö


Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

BM

beredning

11

22


5

102

13

25BM
Nämnd

25


8

19

2416

27


8Bygg & Miljö (BM).

Bygg- & Miljönämnd - När & var

Bygg- & Miljönämndens beredning börjar kl. 14.00, Nadden

Bygg- & Miljönämndens sammanträden börjar kl. 14.00, Nadden

Barn & Bildning


Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

BoB

beredning

9

20


3

8


31


11

23BoB
Nämnd

23


6

17

2214

26


6Barn & Bildning (BoB).

Barn- och bildningsnämnd - När & var

Barn- & bildningsnämndens beredning börjar kl. 10.00, Åmänningen, Kommunhuset

Barn- & bildningsnämndens sammanträden börjar kl.13.10, Nadden, Kommunhuset

Socialnämnden


Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

SOC AU

10

7,28


4

9,301

12

3.24


5

SOC Nämnd

24

21

7

18

22

13


15

26

17

7

19

ÄU


14

14

11


719


14Socialnämd (SOC). Äldreutskott (ÄU)

Socialnämnd - När & var

Socialnämndens arbetsutskott börjar kl. 13.05, Nadden, Kommunhuset

Socialnämndens sammanträden börjar kl. 13.05, Nadden, Kommunhuset

Äldreutskottet börjar kl. 9.00, Nadden, Kommunhuset

Medbestämmandelagen


Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

MBL §19

5,19

2,16

2,16,30

13,27

11

1,15,29


3,17,31

14,28

12,26

9,23

7,21

MBL §11

12,26

9,23

9,23

6,20

4,25

8,22

6

10,24

7,21

5,19

2,16,30

14


Medbestämmandelagen (MBL)
§19 - Rätt till information
§11 - Förhandlingsrätt

Medbestämmandelagen - När & var

MBL förhandlingar börjar kl. 14.30, Nadden, Kommunhuset

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Marie Andersson

NÄMNDSEKRETERARE

2023-års sammanträden som pdf

Ladda ner 2023-års sammanträden Pdf, 223 kB.

Länk till sammanträden tidigare år

Sammanträden 2022
Sammanträden 2021 Pdf, 79 kB.