Covid-19

Surahammars kommun följer noggrant utvecklingen av coronavirusets spridning (covid-19) och vi arbetar aktivt för att kommunens verksamheter ska påverkas så lite som möjligt vid eventuell smittspridning i Surahammars kommun.

Uppdaterad: 6 augusti 2021

Coronaviruset väcker många frågor hos våra kommuninvånare.

På den här sidan kommer vi att samla information relaterat till det pågående utbrottet av Corona (Covid-19) i Sverige och Västmanland.

Lagstadgade restriktioner och förbud

Storlek på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Hur många som kan delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar beror på om sammankomster sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser:

  • Inomhusarrangemang utan sittplatser: 50 deltagare.
  • Inomhusarrangemang med sittplatser: 300 deltagare (sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled. Varje sällskap får högst uppgå till åtta personer).
  • Utomhusarrangemang utan sittplatser: 600 deltagare.
  • Utomhusarrangemang med sittplatser: 3 000 deltagare.
  • Motionslopp: 900 deltagare.
  • Begravningar får alltid ha 20 deltagare oavsett kvadratmeterberäkning. Om fler får delta beror på om begravningen hålls inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser. Till exempel får en begravning som hålls inomhus med anvisade sittplatser ha 300 deltagare.
  • Privata tillställningar i hyrd lokal: 50 personer.

Butiker, gym och sportanläggningar

  • Verksamheter med lokaler som är så stora att de kan släppa in 500 eller fler kunder eller besökare bör göra en särskild riskbedömning av om det finns risk för att trängsel uppstår i verksamhetens lokaler, delar av dem eller i anslutning till lokalerna. Verksamheten bör vidta särskilda smittskyddsåtgärder för att minska risken för trängsel på sådana platser.

Serveringsställen

  • Måste vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Bland annat får inte fler än åtta personer sitta vid samma bord inomhus.

 

Det nationella informationsnumret 113 13 för frågor om Coronaviruset upplever en hög belastning.

Läs mer om vad som gäller med de nationella restriktionerna!


Symtom

Covid-19 kan ha flera olika symtom. Läs mer om dessa på 1177.se.

Symtom på Covid-19 på 1177.se

Provtagning för covid-19

Om du är sjuk och har haft symtom i minst 24 timmar bör du göra egenprovtagning för att se om du har covid-19.

Läs mer och boka provtagning på 1177


Det här ska du göra om du har haft närkontakt med någon covidsmittad.


På 1177 finns mer information om vad du behöver göra


Länkar, information, hjälp och råd

Krisinformation.se

På sidan Krisinformation.se som drivs av Myndigheten för samhällskydd och beredskap finns samlad information från ansvariga myndigheter. Här hittar du till exempel reseinformation.

Krisinformation.se

Region Västmanland

Information från Region Västmanland som ansvarar för sjukvården i Västmanlands län.

Region Västmanland

Läget i Västmanland, Region Västmanland

Råd och stöd på Regions Västmanlands webb

1177

1177 Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för information inom hälsa och vård.

1177.se

Folkhälsomyndigheten
Ring 113 13 med allmänna frågor

Om du har allmänna frågor om coronaviruset som inte rör symtom eller är vårdrelaterade ska du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

113 13 Sveriges nationella informationsnummer

Skolverket

Här hittar du samlad information om vad som gäller förskolor, skolor och vuxenutbildning med anledning av spridningen av coronaviruset och covid-19.

Coronaviruset och covid-19 - regler för skolor och förskolor - Skolverket

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Surahammars kommun

Postadress
Box 203
735 23 Surahammar