Kulturstipendium

Känner du någon eller några som har utmärkt sig inom kulturområdet under det senaste året ? Då kan du uppmärksamma insatserna till kommunens kulturstipendieum.

Stipendiet delas ut som stöd och uppmuntran

Surahammars kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra verksamheter inom skilda kulturella områden såsom musik, teater, konst, dans, litteratur, foto, film och andra jämförbara områden.

Syftet med stipendiet är att lyfta fram fortsatta framstående insatser inom kulturområden.

Nominering till kulturstipendium

  • Person som är bosatt eller född inom kommunen eller har annan särskild anknytning till denna
  • Sammanslutning eller förening som har verksamhet inom kommunen
  • Person eller sammanslutning som uträttar eller har uträttat kulturarbete med anknytning till kommunen
  • Person eller lag som utfört en betydande idrottslig prestation
  • Stipendierna är på 5 000 kronor vardera
  • Samma mottagare kan tilldelas stipendierna mer än en gång
  • Stipenduim delas ut i december

Stipendierna delas ut av Kommunstyrelsen.

Ansökan med motivering ska ske till kulturstipendier senast 31 oktober ska skickas till: urban.dimberg@surahammar.se

Nominering KulturstipendiumJag nominerar till * (obligatorisk)
Jag nominerar tillPersonuppgifter som lämnas i samband med ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL).

Mer information om stipendiet

För mer information, kontakta fritidskonsulent Urban Dimberg.
Telefon: 0220 - 392 08
E-post: urban.dimberg@surahammar.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Fritidskonsulenter

Surahammars kommun
Box 203
735 23 Surahammar