Surahammars kommun satsar på stärkt vägledning till studier och jobb

Under 2022 och våren 2023 gör Surahammars kommun en satsning för att öka kompetensen inom vägledning. Genom medverkan i Region Västmanlands projekt #vägledKompetens kommer kommunens medarbetare kunna delta i kompetenshöjande utbildningar för ännu bättre vägledning till studier och jobb.

#vägledKompetens

är ett kompetensutvecklingsprojekt som finansieras av Europeiska Socialfonden och syftar till att driva på utvecklingen inom vägledningsområdet, för att i förlängningen få till en bättre matchning på arbetsmarknaden, en stärkt samverkan mellan skola och näringsliv och en säkrad kompetensförsörjning.

- Det känns jättebra att vi kan göra den här satsningen, säger Bengt Eriksson, chef för Arbetsmarknadsenheten och Arbetscenter på Surahammars kommun. Det känns roligt att kommunen, i samverkan med Region Västmanland och andra samverkanspartners, får möjlighet att förbättra vår kunskap om vägledning. Utbildningsinsatser som ger en ökad breddad förståelse hjälper förhoppningsvis fler ut på arbetsmarknaden.

Insatserna i projektet utgår från:

  • Breddat ansvar för vägledning.
  • Kunskap om arbetsmarknaden och kompetensförsörjning.
  • Förbättrad vägledning för individer med särskilda behov.

Målgruppen för insatserna är alla som på något sätt arbetar med att vägleda personer mot studier eller arbete. Från styrning och ledning till de som arbetar på individnivå.

Kontakt

Bengt Eriksson, chef Arbetsmarknadsenheten,
Surahammars kommun
E-post: bengt.eriksson@surahammar.se
Telefon: 0220-39262

Annelie Iggström, projektledare Region Västmanland
E-post: annlie.iggstrom@regionvastmanland.se
Telefon: 079-061 18 66