Godkänt betyg för företagsklimatet – men det ska bli bättre

Nu har företagen fått tycka till om sitt lokala företagsklimat. Företagsklimatet är summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen. Svenskt Näringsliv har presenterat resultatet från sin årliga enkätundersökning och Surahammars kommun får godtagbart betyg.

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 svenska företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Dessa räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner. Betyg sätts på en skala mellan 1=dåligt och 6=utmärkt. I år får Surahammar det sammanfattande betyget 3,11 vilket räknas som godtagbart men med stor potential till förbättring.

I Surahammars kommun har 99 företagare besvarat årets enkät och de åtgärder som prioriteras högst för ett bättre företagsklimat är bättre dialog mellan kommunen och företagen, fler bostäder och bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare.

God potential för utveckling

Kommunens näringslivsutvecklare Maria Granberg tycker att enkätresultatet är en bra grund för fortsatt utveckling.

- Det här resultatet är ett jättebra underlag för fortsatt dialog med våra lokala företagare. Det ska bli roligt att fortsätta utveckla företagsklimatet och ett gott företagsklimat är verkligen något som vi skapar tillsammans. Vår målsättning är självklart att skapa goda möjligheter för befintliga företag att växa och må bra samtidigt som vi främjar för fler företag att starta verksamhet här i vår kommun.

Maria Granberg, Näringslivsutvecklare, Surahammars kommun

Svenskt Näringsliv konstaterar att det finns mycket att vinna på ett gott företagsklimat.

Kristin Lahed, Svenskt Näringsliv

- Undersökningar visar att ett gott företagsklimat ger inte bara nöjdare företagare utan på sikt bättre tillväxt, fler i jobb och ökade skatteintäkter men också att medborgare i kommunerna är mer positiva till kommunen i övrigt, säger Kristin Lahed, regionchef på Svenskt Näringsliv. Bara i Surahammars kommun bidrar de privata företagen, med sina 1 815 medarbetare, med 500 miljoner kronor i skatteintäkter till allas vår gemensamma välfärd.

Vill du veta mer?

Läs gärna mer på Svenskt Näringslivs samlingssida företagsklimat.se.

Kontakt

Maria Granberg, näringslivsutvecklare, Surahammars kommun maria.granberg@surahammar.se, 0220-390 61