Information - Fiberutbyggnad i Surahammar kommun

Den 17 och 18 maj anordnade IP-Only informationsträffar angående fiberutbyggnaden i Surahammars kommun.

Responsen var god och det summerades väldigt bra feedback från er boende i kommunen, vilket IP-Only kommer ha med sig i sitt fortsatta arbete.

Nyckelpunkter som IP-Only tar med sig från informationsträffarna

  • Fokusera på att bli mer proaktiva i sin kommunikation
  • Kommunicera mer transparent kring de utmaningar som finns
  • Uppdatera mer frekvent via kommunens digitala kanaler
  • Återkomma med en kallelse för uppföljningsmöte efter sommaren

Byggnationsstatus

I projekten som tillhör Batch #1 (Surahammar Virsbo med omnejd GSF, Surahammar Olberga med omnejd GSF, Surahammar Urmakarbo med omnejd GSF), så pågår tomtgrävningar och ihopkopplande av historiska schakter.

Tidplanen som kommunicerades på informationsträffen, vilken innebär aktivering under juni-juli, tror IP-Only fortsatt på och om det dyker upp några större avvikelser så kommer de kommuniceras.

I Surahammar Batch #2 så etablerade sig entreprenören (Jordells Åkeri & Entreprenad AB) och påbörjade schaktningen i projektområdet Surahammar Ramnäs med omnejd GSF under v22.

Under sommaren så kommer grävmaskiner även etablera sig och påbörja schaktarbete i Surahammar Landsbygd GSF Sektor 2 & -4”.