Surahammars kommun satsar på en väg in för företagare!

Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag i Surahammars kommun. Under hösten 2022 gör kommunen en satsning på företagslotsning för att skapa en väg in för företagare.

Genom företagslotsen får företagare möjlighet att träffa rätt personer vid ett och samma tillfälle med målet att räta ut frågetecken, effektivisera och förenkla processen för både företagare och kommunens handläggare.

Företagslotsen är en kostnadsfri service som förenklar kommunikationen mellan företag och kommunen i ärenden med myndighetsutövning. Det är ett sätt för Surahammars kommun att erbjuda näringslivet en bättre och snabbare service. Det ska vara lätt att göra rätt och hitta rätt som företagare – både för befintliga och blivande företagare.

Träffa alla handläggare vid samma tillfälle

Genom företagslotsen kan företag enkelt komma i kontakt med olika handläggare vid ett och samma tillfälle. Det handlar om vägledning, tydlig och praktisk information samt att undvika missförstånd och dubbla budskap. Kommunens handläggare får också lättare att se helheten i ett ärende. Det kan gälla frågor om alkoholtillstånd, markupplåtelse och bygglov.

Det känns jättebra att vi kan börja erbjuda den här servicen, säger Maria Granberg, näringslivschef i Surahammars kommun. Det är ett bra sätt att öka samverkan med våra lokala företagare och samtidigt effektivisera våra processer. Vi kommer också kunna lotsa rätt till andra aktörer som erbjuder företagsstöd, som till exempel Almi Mälardalen och Nyföretagarcentrum.

Boka tid

Företagslotsen träffas varannan onsdag kl. 10.00-11.00, det går bra att boka både fysiska och digitala möten.

Du kan boka möte med företagslotsen via naringsliv@surahammar.se eller via formuläret på vår webb. I formuläret fyller du i dina uppgifter och beskriver ditt ärende så att vi kan förbereda oss innan vi kontaktar dig.

Frågor?

Maria Granberg, näringslivschef, Surahammars kommun
maria.granberg@surahammar.se
0220-390 61