Misstänkt kontaminering av dricksvattnet i Ramnäs

På grund av misstänkt kontaminering av dricksvattnet i Norrbyområdet, Ramnäs så har vi beslutat om ett kokningsföreläggande.

Vattnet kan användas för dusch, disk, tvätt samt att spola i toaletter etc, men måste kokas innan man dricker eller använder det i matlagning.

Berörda fastighetsägare är informerade att det inte går att använda vattnet till matlagning utan att först koka det.

En vattentank står till förfogande på Norrbyvägen 5.

När miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har fått tre godkända vattenprovsvar kommer vi ut med ny information på hemsidan och i brevlådor.

Vid eventuella frågor kontakta MälarEnergi Distributionsnät på 021-39 51 67