Träffa vår nya anhörigkonsulent!

Sonja Leppäniemi är vår nya anhörigkonsulent i Surahammars kommun.

Anhörigstöd är till för dig som stödjer en närstående som på grund av sjukdom, missbruk, beroende, fysisk eller psykisk funktionsvariation är i behov av ditt stöd. Anhörigstödet erbjuder samtal, enskilt eller i grupp, information, råd och vägledning.

Har du frågor eller behov av anhörigstöd?

Ring Sonja på 0220-390 34 eller skicka en mejl till sonja.leppaniemi@surahammar.se

Sonja träffar du på Källbogårdens äldreboende, Hjulmakarvägen 35 i Surahammar.

Läs mer om anhörigstöd på denna sida.

Varmt välkomna att höra av er!
Tervetuola ottamaan yhteyttä!

Vänliga hälsningar, Ystävällisin terveisin
Sonja Leppäniemi