Vindkraftpark i kommunen

Det finns inga beslut, projekt eller planer på att bygga en vindkraftpark i Surahammars kommun.

Många har frågor om hur Surahammars kommun ställer sig till en vindkraftpark.

Vindkraftföretag undersöker markområden över hela Sverige som anses lämpliga för vindkraft och har bland annat lokaliserat ett område strax utanför Ramnäs.

Surahammars kommun har haft ett möte med nu aktuellt bolag varvid de informerade kommunen om att de inte har initierat ett projekt om att bygga en vindkraftpark i Surahammars kommun. De undersöker bara förutsättningar för vindkraftsparker.

Det har således inte inlämnats något ärende till kommunen. Vidare finns det inte heller något beslut eller planer på att bygga en vindkraftpark i Surahammars kommun.