Trygghetsskapande åtgärder i Surahammars centrum

Samarbetet mellan Surahammars kommun och Polisen växer. Surahammars kommun och Polisen utökar samverkansavtalet.

Ordningsvakter i Surahammars centrum

'Från och med 1 juni får centrum och torget i Surahammar ordningsvakter, som anlitas av Surahammars kommun som är en del av det trygghetsskapande arbetet tillsammans med Polisen.

Kameraövervakning i centrum

Polisen monterar trygghetskameror i Surahammars centrum för ökad trygghet.