Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Information om corona

Det sprids mycket information om det nya Corona-viruset, covid-19, just nu. Det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte. Här hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Kontakt

Translate

Lyssna

DU ÄR HÄR

Sekretess, överklagan samt om du inte är nöjd med vården

Sekretess

Sekretess råder inom hela stöd- och omsorgsområdet om enskildas personliga förhållanden och är till för att skydda enskilda personer från att uppgifter om deras personliga förhållanden lämnas till andra. All personal och alla politiker inom stöd och omsorg arbetar under tystnadsplikt enligt de bestämmelser som finns i offentlighets- och sekretesslagen.

Undantag

  • Upplysningar kan lämnas till hälso- och sjukvårdspersonal om det är nödvändigt för att den enskildes behov av insatser ska kunna tillgodoses.
  • Undantag finns också om vissa myndigheter begär att få ut uppgifter med stöd av lag.
  • Om ett barn riskerar att fara illa, så är personalen skyldig att göra en anmälan till socialtjänsten.

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslut om hjälp kan du överklaga beslutet. Läs mer om att överklaga beslut.

Klagomål & synpunkter

Vår absoluta ambition är att alla skall vara nöjda med vår verksamhet. Trots detta kan det uppstå situationer då ni som tar del av våra tjänster, eller är anhöriga till någon som gör det, inte är nöjda med oss och då vill vi gärna veta detta för att få möjlighet att förklara oss eller förändra oss.

Om du har synpunkter eller klagomål på verksamheten för äldre och funktionshindrade eller på Individ- och familjeomsorgens verksamhet så kan du framföra dessa på några olika sätt:

Du kan ta kontakt med den berörda områdeschefen på telefon eller e-post.
Du kan kontakta socialchefen via telefon eller e-post.
Du kan skriva till Socialnämnden.

Telefonnummer, mailadress och postadresser hittar du på kommunens hemsida www.surahammar.se

Vi lovar att inom en vecka skall du få veta vilka åtgärder vi gjort eller tänker göra med anledning av dina synpunkter

Två gånger per år analyseras alla inkomna klagomål för att se vilka områden som behöver förbättras.

Med vänlig hälsning

Eva-Lena Odeling
Socialchef
Tfn: 0220 - 390 41
E-post till Eva-lena Odeling

Lämna klagomål till Inspektionen för vård och omsorg – IVO

Kan du av någon anledning inte få svar av verksamheten, eller om du inte har fått ett tillfredställande svar, kan du lämna ditt klagomål till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. För att IVO ska kunna utreda ditt klagomål bör du lämna in det inom två år från det att händelsen inträffat.

IVO utreder bland annat händelser som inneburit att du eller din närstående har fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller att någon har avlidit. IVO utreder också klagomål som gäller tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning.

Läs mer på IVO:s webb

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: