Biståndshandläggare, hur du ansöker samt avgifter

Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagen och det är varje människas individuella behov som avgör rätten till hjälp. Ansökan om insatser görs hos biståndshandläggare som utreder och beslutar om insatserna. En handläggare tar emot ansökningar för Virsbo och Ramnäs och två handläggare tar emot ansökningar från Surahammar.

Våra handläggare

Telefontid
Måndag-fredag kl. 08.00-09.30

Besöksadress
Köpmangatan 15, 735 31 Surahammar
Besökstid bokas enligt överenskommelse.

Virsbo och Ramnäs

Biståndshandläggare
Gunilla Konpan Palm
0220-393 90gunilla.konpanpalm@surahammar.se

Surahammar

Biståndshandläggare
Anette Hansson
0220-392 28anette.hansson@surahammar.se

Biståndshandläggare
Carina Nilsson
0220-392 22carina.nilsson@surahammar.se

Du kan även hitta ansökningsblankettenhär Pdf, 241 kB.

Avgifter

Du som beviljats insatser betalar en avgift för den service och omsorg du får. Detsamma gäller trygghetslarm
och kommunal hemsjukvård.

Kommunen måste enligt lag försäkra sig om att du har ekonomiskt utrymme för att betala innan man tar ut avgift för respektive insats.

Vad du har beviljats framgår av det beslutsmeddelande du fått av din biståndshandläggare.

Flera av de belopp som används för att beräkna avgifter inom vård och omsorg är enligt socialtjänstlagen (2001:453) knutna till prisbasbeloppet. Socialstyrelsen redovisar varje år de belopp som kommunen använder för att beräkna de avgifter som är knutna till prisbasbeloppet.

I dokumentet hittar du mer information om avgifter:Avgifter 2021 Pdf, 140 kB.

Avgiftshandläggare
Kim Andersson
0220-393 30kim.andersson@surahammar.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: