Väntjänsten

När enskildas och familjens nätverk inte fungerar fullt ut och samhällets sociala nätverk får större maskor, ökar behovet av den frivilliga sektorns närvaro och omsorg, inte för att ta över samhällets ansvar utan för att komplettera det. Efterfrågan på frivilliga insatser kommer att öka med en åldrande befolkning. Väntjänst består av människor i olika åldrar och med skiftande bakgrund och erfarenhet, de arbetar helt på frivillig basis och uppbär ingen ersättning för sin verksamhet. Den är politiskt och religiöst obunden.

I väntjänst ingår pensionärsorganisationerna

SPF

SKPF

PRO

Sura Församling

Alla som arbetar inom väntjänst får inte föra personliga förtroenden vidare, ej överta hemtjänstens uppgifter men däremot komplettera varandra väl. Väntjänst är helt gratis.

För mer information kontakta anhörigkonsulent Marie Johnsson, 0220-39034

marie.johnsson@surahammar.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: