Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Kontakt

Translate

Lyssna

DU ÄR HÄR

Stödboende, härbärge, boendestöd och urinprovtagning

Stödboende Stationen

Stationen är ett stöd- och motivationsboende i centrala Surahammar för vuxna personer med beroendeproblematik. Det är ett tillfälligt och drogfritt boende med individuellt anpassat stöd som ökar självständighet, boendeförmåga och integrering i samhället.

Hur ansöker jag om insatsen? Boendet är en stödinsats som kan beviljas från socialtjänsten efter utredning av socialsekreterare i vuxenteamet:Susanne Nord 0220-390 07

Ida Wåhlin 0220-392 61

Telefontid månd-fred 08.00-09.30

För mer information om stödboendet kontakta avdelningschef:Mats Axelsson 0220-391 62

Härbärget

På härbärget på Stationsvägen 2 har personer som är skrivna i Surahammars kommun möjlighet att söka nattplats. Platsen söker man per natt. Personalen som jobbar avgör om sökande får en plats på härbärget beroende på skötsamhet/påverkan.

Boendestöd

Boendestöd är en stödinsats som kan beviljas från socialtjänsten efter utredning av socialsekreterare i vuxenteamet:Susanne Nord 0220-390 07

Ida Wåhlin 0220-392 61

Telefontid månd-fred 08.00-09.30

Boendestödet är inte begränsat till insatser i hemmet, utan omfattar också annat som kan bidra till den enskildes utveckling och förmåga att klara vardagslivet, t.ex. genom att bistå i kontakt med myndigheter, hjälp att hantera vardagsekonomi, att uträtta olika ärenden och hitta meningsfull sysselsättning eller arbete. Boendestödet ska vara flexibelt och kunna utformas efter den enskildes behov. Stödet syftar till att ge den enskilde ett socialt sammanhang och så långt det är möjligt, ett självständigt liv.

Boendestödet får inte utgöra en isolerad insats utan ska, utifrån den enskildes individuella behov, kombineras med andra insatser såsom t.ex. psykiatrisk kontakt, behandling mot beroendeproblematik och/eller sysselsättning. Boendestödjare jobbar enligt MI –motiverade samtal för att stötta till ett nyktert liv och öka personens motivation till att ta ansvar i vardagen. Boendestöd ska inte förväxlas med hemtjänst utan har som syfte att:

▪ Stötta personen till att klara ett eget boende.

▪ Motivera till att på egen hand klara av att sköta sitt boende, handla och tvätta osv.

▪ Hjälp med att bryta isolering.

▪ Stöd och motivation vid telefonsamtal, tidsbeställningar, besök hos läkare eller andra myndigheter.

▪ Motivation till ett drogfritt liv och söka annat stöd för sitt missbruk vid behov.

▪ Stötta till längre nyktra/drogfria perioder samt med stöd bryta återfall.

Om personer med beroendeproblematik ej klarar av att med stöd sköta städning, tvätt, egen hygien och matlagning får dessa personer söka bistånd hos biståndshandläggarna i kommunen för att eventuellt erhålla hemtjänst via kommunen.

Urinprovtagning

Beslut om urinprovtagning fattas av socialsekreterare i vuxenteamet:Susanne Nord 0220-390 07

Ida Wåhlin 0220-392 61

Telefontid månd-fred 08.00-09.30

Fattar handläggare beslut om urinprovtagning lämnar handläggare uppdrag till boendestödjare på stödboendet på Stationsvägen som utför urinprovstagningen. Fasta tider för att lämna urinprov är måndag, onsdag och fredag 9.15-11.00.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: