Begravning

När en person avlidit är det de anhöriga som ombesörjer begravningen. Man kan få god hjälp hos en begravningsbyrå.

Begravning

När en person avlidit är det de anhöriga som ombesörjer begravningen. Man kan få god hjälp hos en begravningsbyrå. Begravning kan innehålla två delar, dels en högtidsakt och dels gravsättning. De anhöriga har följande valmöjligheter;

  • Begravning i Svenska Kyrkan
  • Begravning enligt ordning i annat trossamfund
  • Borgerlig begravning
  • Gravsättning utan högtidsakt

Borgerlig begravning

Borgerlig begravning är en högtidsakt där inga religiösa inslag förekommer. Det finns inte några bestämmelser om hur en sådan begravning skall utformas eller vem som får vara begravningsförrättare. Lagen säger endast att inget får förekomma som strider mot förrättningens helgd och allvarliga karaktär.

Borgerlig begravningsförrättare

Surahammars kommun har två borgerliga begravningsförrättare:

Kent Rollert
Telefon 0220 - 380 09

Seija Blefors Edqvist (finsktalande)
Telefon 0220 - 392 10

Kia Ericson
Telefon 070-593 38 44


Begravningsombud

Enligt Begravningslagen ska länsstyrelsen förordna ett ombud i varje kommun som skall granska hur församlingar som har hand om begravningsverksamheten tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska Kyrkan.

Begravningsombud Surahammars kommun:
Seija Blefors-Edqvist (finsktalande)
Telefon 0220-392 10

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: