Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Skärpta regionala restriktioner gäller

Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 just nu stor i Surahammar och i länet. Skärpta lokala restriktioner förlängs till och med 2 maj. Det är viktigt att vi värnar om våra riskgrupper och följer de nationella råd som Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Kontakt

Translate

Lyssna

DU ÄR HÄR

Våld i nära relationer

Att vara utsatt för våld påverkar en persons hela livssituation och innebär också att man är utsatt för brott. Barn och vuxna som lever i familjer där våld förekommer är brottsoffer. Våld är varje handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker och/eller får denna person att göra något mot sin vilja eller att avstå ifrån att göra något den vill.

Våldet utövas i olika former:

  • Fysiskt
  • Psykiskt
  • Sexuellt
  • Ekonomiskt/materiellt

Rent statistiskt är den vanligaste formen av våld i nära relation det våld en man utövar mot en kvinna som han har eller har haft en parrelation med, men våld i nära relationer sker såväl i heterosexuella som samkönade parrelationer och inom olika familje- eller släktrelationer. Det som förenar våld i nära relationer är att den våldsutsatta har en nära relation och ofta starka band till förövaren, vilket gör det svårare att bryta upp och t ex göra en polisanmälan.  

Du kan få stöd i din situation

Surahammars kommun ger via socialtjänsten stöd och hjälp till de som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående. Socialtjänsten ska verka för att personer som utsätts för hot och våld får skydd och stöd för att komma ifrån situationen.

Kontakta vår samordnare mot våld i nära relationer:

Amanda Gryningsflod, 0220-390 75 eller våra

vuxenhandläggare:

Susanne Nord, 0220-390 07

Ida Wåhlin, 0220-392 61

Utanför kontorstid ringer du Socialjouren på  021-39 20 66.

Vid akuta situationer ska du alltid ringa SOS Alarm.

Det finns även stöd för barn som bevittnat våld i hemmet.

Kommunen erbjuder också insatser som syftar till att våldsutövare får stöd och hjälp för att sluta med sitt beteende så att våldet upphör.

Centrum mot våld - för dig som har hotat/skadat en närstående

Utövat våld i nära relation?

Att utöva våld mot en närstående kan innebära att man beter sig kontrollerande, kränkande, skrämmande eller hotfullt, att man inte respekterar sin partners sexuella integritet och/eller att man använder fysiskt våld som t ex knuffar, fasthållanden, slag etc.

Socialtjänsten:

Ring receptionen; 0220-390 40 och be att få bli kopplad till vuxenhandläggare eller samordnare mot våld i nära relationer.

Socialtjänsten kan erbjuda både dig och andra i din familj stöd. Vi har ett samarbete med Centrum Mot Våld - MAN dit vi kan hjälpa att förmedla kontakt. Centrum mot våld når du på telefon 021-393710.

Vill du läsa mer om våld i nära relationer och om organisationer och myndigheter i Sverige som jobbar mot våldet?

Läs mer på följande länkar:

Nationellt Centrum för Kvinnofrid

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Unizon, paraplyorganisation för kvinno- och tjejjourer

Tjejjouren.se

Kvinnofridslinjen

Kvinnohuset i Västerås

Tjejjouren Ronja i Västerås

Internationella kommittèn för kvinnors rättigheter, IKKR

Somaya kvinno- och tjejjour för kvinnor med utländsk bakgrund

Qjouren, kvinnojour för kvinnor i missbruk

Brottsofferjouren

Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta (VOOV) Förmedlar jourhem till våldsutsatta djur.

Mansjouren

Information på fler språk

Här kan du hitta information på olika språk om vilket stöd och vilken hjälp som finns, både för den som utsatts för våld i nära relation och för den som utsatt någon annan.

Arabiska

لدعم الوطني

هل تتعرض للعنف المنزلي؟

هل قمتَ أنتَ بتعريض شخص آخر للعنف المنزلي؟

جهات أخرى في البلدية تُقدم الدعم

Dari

حمایه سراسری در تمام کشور

آیا در معرض خشونت در یک رابطه نزدیک هستید؟

آیا شما نفر دیگری را در یک رابطھ نزدیک مورد خشونت قرار دادهاید؟

سایر مراکزی که در کمون به ارائه حمایه می‌پردازند

Somaliska

Taageero waddani ah

Cid xigto kuu ah xoog ma kuu adeegsatay?

Cid kale oo xigto kuu ah ma u adeegsatay xoog?

Kuwa kale ee degmada gudeheeda ah ee bixinaya taageero

Tigrinja

ሃገራዊ ደገፍ

ብመቕርብካ ንዓመጽ ተቓሊዕካ/ኪ’ዶ ትፈልጥ/ጢ?

ንመቕርብካ/ኪ ንዓመጽ ኣቃሊዕካዮም/ክዮም’ዶ ትፈልጥ/ጢ?

ኣብ ኮሙን ደገፎም ዚህቡ ካልኦት

Finska

Kansallinen tuki

Koetko väkivaltaa läheisessä suhteessa?

Oletko kohdellut jotakuta väkivaltaisesti läheisessä suhteessa?

Muut kunnassa tukea tarjoavat tahot

Engelska

National support

Are you experiencing violence in a close relationship?

Have you subjected someone close to you to violence?

Other organisations in the municipality that offer support

Svenska

Nationellt stöd

Är du utsatt för våld i en nära relation?

Har du utsatt någon annan för våld i en nära relation?

Andra i kommunen som erbjuder stöd

Hedersrelaterat våld och förtryck

Får du inte leva som du vill? Blir du övervakad av en släkting? Känns det inte alltid som att svenska lagar gäller dig och din livssituation? Då kan du vara utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Det kan vara fysiskt och psykiskt eller att en person isoleras eller kontrolleras systematiskt.

Hedersrelaterat våld och förtryck är planerat, accepterat av personens omgivning och ibland kollektivt utövat. Hedersnormen har en avgörande roll och vem som helst kan bli utsatt. Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem och ett hot mot de utsattas mänskliga rättigheter. Hedersrelaterat våld och förtryck  kan drabba vem som helst. Alla människor har rätt till ett liv utan hot, våld och förtryck. Tvångsäktenskap är en form av hedersrelaterat våld och förtryck.

Surahammars kommun ger via socialtjänsten stöd och hjälp till de som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående. Kommunen erbjuder också insatser som syftar till att våldsutövare får stöd och hjälp för att sluta med sitt beteende så att våldet upphör.

Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?

Hedersrelaterat våld och förtryck förekommer i starkt patriarkala, kollektivistiska familjestrukturer, det vill säga i samhällen eller släkter/familjer där mannen i familjen anses vara norm samt överhuvud och där individer anses underordnade familjens eller kollektivets intressen. Hedersrelaterat våld och förtryck innebär kontroll och begränsning av flickors och kvinnors sexualitet, som anses vara knuten till mannens och familjens/släktens rykte och heder.

Man brukar prata om två olika slags utsatthet vid hedersrelaterat våld och förtryck, där den ena formen handlar om att tvingas leva med kontroll och begränsningar i livsutrymmet för att följa de normer kring exempelvis kyskhet, oskuld och äktenskap som finns i familjen/släkten.

Den andra formen av utsatthet innebär olika former av hot och våld som sker som en bestraffning då man anses bryta mot dessa normer. Genom bestraffningarna anses familjens eller kollektivets heder kunna återupprättas. Bestraffningarna kan bestå av allt från känslomässig utpressning till hot om våld, fysiskt våld, tvångsäktenskap, uppmaningar till självmord samt mord. Även könsstympning är en form av våld.

Det är ofta tjejer som drabbas av förtrycket och våldet. Ofta ökar begränsningarna för tjejen vid puberteten då det anses viktigare att kontrollera hennes sexualitet. Även hbtq-personer (homo- och bisexuella samt queer- och transpersoner) utsätts ofta då deras sexuella läggning eller könsidentitet anses bryta mot familjens normer. Killar kan ha roll som både offer och förövare. De kan tvingas kontrollera systrar eller kusiner och hamnar ofta i ett dilemma mellan familjens krav och systerns eller kusinens önskan om ett större livsutrymme.

Såväl kvinnor som män i familjen/släkten kan delta i förtryck och begränsningar för att upprätthålla dessa normer samt i bestraffningar då den unga flickan/kvinnan anses ha vanhedrat familjen. Hedersrelaterat våld och förtryck är ett brott mot mänskliga rättigheter, ingen ska behöva utstå förtryck och våld!

Utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck?

Du har rätt att välja själv hur du ska leva ditt liv. Ingen annan kan bestämma vem du ska älska eller vem du ska ha sex med. Du har rätt att inte bli kränkt och att tycka, tänka, se ut och känna som du själv vill. Du har rätt att skyddas från alla former av hot, förtryck och våld!

Det finns hjälp att få:

Socialtjänsten

Telefon: 0220 – 390 40

Socialtjänsten kan på olika sätt hjälpa dig att hitta lösningar på din situation och att leva ett liv fritt från förtryck och våld. Du kan t ex få hjälp att bryta med de som utövar våldet mot dig och komma till ett skyddat boende. Du kan också få råd och samtalsstöd eller hjälp att ansöka om ekonomiskt stöd samt hjälp med kontakt med andra myndigheter och organisationer som t ex polis och tjej/kvinnojour.

Ring receptionen: 0220-390 40 och att få bli kopplad till samordnare mot våld i nära relationer eller socialsekreterare som hjälper dig vidare.

På kvällar, nätter och helger kan du få hjälp av socialjouren, telefon 021- 39 20 66.

Polisen

Telefon: 112/ 114 14

Om det är nödsituation, ring SOS alarm: 112

Om du t ex vill göra en polisanmälan och det inte är en akut situation, ring istället: 114 14

Eller kontakta en frivilligorganisation:

Tjejjouren Ronja

Tjejjouren Ronja i Västerås erbjuder råd och stödsamtal till unga tjejer som utsatts för våld i nära relation.

Telefon: 021-12 70 10 eller maila: Tjejjouren Ronja 

IKKR/Arosdöttrarna tjej- och kvinnobeskydd

IKKR i Västerås driver både tjej- och kvinnojour främst riktade mot tjejer och kvinnor med utländsk bakgrund. Arbetar också genom ett internationellt nätverk med att hjälpa tjejer eller kvinnor som förts utomlands för att till exempel giftas bort mot sin vilja.

Telefon: 0704-73 33 75 eller maila: IKKR/Arosdöttrarna tjej- och kvinnobeskydd 

Kvinnofridslinjen

Både utsatta och anhöriga kan ringa anonymt för rådgivning. Det går att ringa dygnet runt. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Telefon: 020-50 50 50

Rädda Barnen

Erbjuder stöd via chatt och mail. Du kan vara anonym. chattjour vardagar kl 18.00-21.00: msn@dinarattigheter.se eller maila: dinarattigheter@rb.se

Linnamottagningen

Jourtelefon alla dagar kl 9-22, 020-40 70 40.

Samtalet är kostnadsfritt och syns inte på telefonräkningen. Linnamottagningen

TRIS

TRIS Jourtelefon vardagar kl 9-17, 0774-406 600. Du kan vara anonym. TRIS

Kruton

Jourtelefon alla dagar dygnet runt: 08-508 44 558. Samtalet är kostnadsfritt och du kan vara anonym.  mail till Kruton 

Somaya

Tjej/kvinnojour. Jourtelefon vardagar kl 09-16, 020-81 82 83 Somaya

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Samordnare mot våld i nära relationer

Amanda Gryningsflod

amanda.gryningsflod@surahammar.se

0220-390 75

Köpmangatan 15

Centrum mot våld - för dig som är utsatt

Centrum mot våld - för dig som har hotat/skadat en närstående