Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Kontakt

Translate

Lyssna

DU ÄR HÄR

Fritidsverksamhet och Komvux som särskild utbildning

Fritidsverksamhet LSS

På LSS-verksamhetens fritidskvällar träffas vi på onsdagar mellan 18.00-20.00 på Hammarskolan. Då är det spel, fika och vi umgås och har en rolig kväll tillsammans. Varmt välkomna!

För mer information kontakta

Områdeschef Jenny Vestlund
Telefon: 0220-391 74
E-post: jenny.vestlund@surahammar.se

Komvux som särskild utbildning

Särskild utbildning för Vuxna är en skolform som omfattar grundläggande nivå inklusive träningsskolenivå och gymnasial nivå. Utbildningen på den grundläggande nivån ska motsvara den som ges på gymnasiesärskolan inklusive träningsskolan. På gymnasial nivå ska den mostvara den som ges på gymnasiesärskolans nationella program. Alla elever inom särskild utbildning för vuxna har rätt till studie- och yrkesvägledning.

Surahammars Kommun och Västerås Stad har ett samverkansavtal vad gäller särskild utbildning för vuxna.

Vem är behörig att delta i Komvux som särskild utbildning?

Vuxna med inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada har rätt att delta från och med andra kalenderhalvåret då han eller hon fyllt 20 år. Personen måste vara bosatt i Sverige och saknar sådana kunskaper som utbildningen på gymnasiesärskolan syftar till att ge och ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Vad är målet?

Målet är att målgruppen ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte om att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt främja sin personliga utveckling.

Ansökan

Ansökan görs på särskild blankett och skickas till: Västerås stad Vuxenutbildningscentrum Komvux som särskild utbildning 721 87 Västerås

Hämta ansökningsblankett och mer information på:
https://www.vasteras.se/barn-och-utbildning/sarskola/larvux.html

Kontaktperson för särskild utbildning i Surahammars kommun är:

Eva-Lena Odelingsocialchef
Telefon: 0220-390 41

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: