Ekonomigruppen

Ekonomigruppen handlägger ekonomiskt bistånd/ försörjningsstöd och har öppet för spontanbesök samt telefonsamtal måndag - fredag kl 08.00-09.30.

Mottagning för nybesök har öppet måndag, tisdag och torsdag kl 08.00-09.30.

Kontaktuppgifter

Ekonomigruppen

E-post

Telefon

Teamledare, integrationshandläggare samt budget- och skuldrådgivare

Susanne Gustafsson

0220-390 55

Mottagningshandläggare för nyansökningar ekonomiskt bistånd/

dödsbohandläggare

 Agnes Fågelsbo Lindman

0220-390 57

Ekonomihandläggare

Lina Bergström

0220-390 36

Ekonomihandläggare

Azadeh Emami

0220-390 68

 Ekonomihandläggare

Ida Wåhlin

0220-392 61

Ekonomiskt bistånd är individuellt behovsprövat och det ställs krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning.

Målet är alltid att ekonomiskt bistånd ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: