Hemtjänst

Målet för äldreomsorgen är att äldre skall kunna bo kvar i sin invanda miljö och där få den hjälp som behövs för det dagliga livet. Arbetet i äldreomsorgen skall kännetecknas av gott bemötande, förtroende, trygghet och delaktighet. Varje brukare har en egen kontaktman.

Hemtjänst

Hemtjänsten utför både insatser för personlig omsorg och serviceinsatser. Personlig omsorg kan innebära bland annat hjälp med hygien, på- och avklädning och toalettbesök. Serviceinsatser kan exempelvis vara hjälp med inköp, post- och apoteksärenden, enklare matlagning, städning, och veckotvätt. Du kan också få rent tryggghetsskapande insatser som tillsyn och trygghetslarm.

Hemtjänst utgår alltid ifrån vilka behov du har, vilket innebär att det inte går att önska specifika insatser utan de utformas utifrån biståndshandläggarens bedömning.

Hur ansöker jag?

Du får mer information och ansöker om hemtjänst hos våra biståndshandläggare

Kostnad

Kommunen tar ut avgift för beslutade insatser. Dessa avgifter beräknas individuellt utifrån en fastställd maxtaxa. Maxtaxan är den lagstadgade högsta avgift kommunen får ta ut.

Kontaktinformation till våra områdeschefer inom hemtjänsten

Områdeschef Ramnäs-Virsbo
Ann Eriksson
0220-393 98
ann.eriksson@surahammar.se

Områdeschef Surahammar
Helena Karlsson
0220-392 24
helena.karlsson@surahammar.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: