Ungdomsbehandlare

Ungdomsbehandlare erbjuder samtal och behandlingar

Du har möjlighet att få upp till fem informations/rådgivande samtal hos ungdomsbehandlare utan biståndsbeslut. För att ta del av behandlande insatser krävs ett biståndsbeslut från socialsekreterare i barn- och ungdomsgruppen.

Kontakt

Ungdomsbehandlare
Jenny Westerberg
0220-391 46
jenny.westerberg@surahammar.se

Olika former av samtal/behandlingar

Ungdomsbehandlare erbjuder samtal/behandling i form av:

Ungdomsbehandlare finns på Köpmangatan 1, Surahammar. Välkommen att kontakta oss vid frågor och stöd.

Ungdomsbehandlare erbjuder information, rådgivning och stöd till ungdomar upp till 21 år och deras föräldrar gällande drog-alkoholanvändning, familjerelationer och annat som kan vara problematiskt under tonåren.

Ungdomsbehandlare erbjuder även ungdomar att gå rePULSE. Detta är en kurs på 10 träffar som handlar om att träna på impulskontroll och sociala färdigheter. rePULS beslutas av en socialsekreterare i barn- och ungdomsgruppen.

Urinprov

Urinprov är ett beslut som fattas av socialsekreterare i barn- och ungdomsgruppen och ungdomsbehandlare utför efter beviljat beslut urinprovtagningen.

Urinprovtagning sker på Köpmangatan 1 och 15.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: