Begravningshjälp

Om dödsboet saknar tillgångar kan ekonomiskt bistånd ges till begravning. Biståndet söks hos kommunens socialtjänst och kan ges för till exempel kista, urna, annons, begravningsbyrå, begravningskaffe och begravningsbil.

Kontakt

Ekonomisk hjälp till begravningskostnad
Lina Bergström
0220-390 36
lina.bergstrom@surahammar.se
Telefontid
Måndag, tisdag och torsdag kl. 08.00-09.30

Besöksadress
Köpmangatan 15, 735 31 Surahammar

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Ansökan kompletteras med handlingar som redovisar den avlidnes ekonomi. Hänsyn tas till ekonomiska tillgångar som dödsboet har och de tillgångar som kan ha kommit till efter dödsdagen.

Du kan själv bli betalningsansvarig om du till exempel beställt en begravning som är dyrare än det belopp socialtjänsten kan medge, kontakta därför socialtjänsten innan du beställer begravning.

Viktigt att tänka på

  • Enligt Socialstyrelsens rekommendationer kan bistånd ges med maximalt 50 procent av ett basbelopp.
  • Kostnaden för begravningen ska vara skälig. Om man gjort val till en högre kostnad är det inte säkert att kostnaden godkänns. Dödsboets tillgångar dras från begravningskostnaden vilket gör att högst mellanskillnaden kan betalas.
  • Dödsboet kan bli återbetalningsskyldigt till kommunen i det fall tillgångar tillfaller dödsboet i efterhand.

Dödsboanmälan eller bouppteckning

När en person avlider ska normalt en bouppteckning göras. Om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och utgifter i samband med att dödsboet avslutas kan en dödsboanmälan bli aktuell. Var den avlidne gift räknas efterlevande make/makas tillgångar med. Om den avlidne ägde fast egendom/ tomträtt måste det alltid göras en bouppteckning.

Dödsboets tillgångar ska i första hand användas till att betala begravningskostnaden. Betala därför inga andra räkningar eller skulder innan kontakt tagits med socialtjänsten. Kontakta istället de som har fordringar och begär anstånd med betalningar. Det är också viktigt att stoppa eventuellt autogiro. Om en dödsboanmälan blir aktuell avskrivs alla skulder.

Dödsboanmälan görs av kommunen där den avlidne var folkbokförd och är kostnadsfri. En dödsboanmälan bör upprättas till Skatteverket inom två månader från dödsfallet och anhöriga bör därför ta kontakt med socialtjänsten för att göra ansökan så snart som möjligt efter dödsfallet. Socialtjänsten bedömer om förutsättningarna finns för dödsboanmälan. Hembesök bör göras i dödsboet för värdering av bohaget och först efter det kan bostaden tömmas.

När en anhörig avlider

Broschyr dödsbo Pdf, 196 kB.

Bouppteckning

En bouppteckning ska göras om det finns mer tillgångar i dödsboet än vad som täcker begravningskostnaden eller om den avlidne har fast egendom. Det är tillgångarna på dödsdagen som räknas.

Begravningsbyrå eller banken kan hjälpa till med att upprätta en bouppteckning. Begravningskostnaden är en prioriterad utgift. Räkningar och skulder för den avlidne ska inte betalas innan begravningskostnaden är betald.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: