Begravningshjälp

Om dödsboet saknar tillgångar kan ekonomiskt bistånd ges till begravning. Biståndet söks hos kommunens socialtjänst och kan ges för till exempel kista, urna, annons, begravningsbyrå, begravningskaffe och begravningsbil.

Kontakt

Ekonomisk hjälp till begravningskostnad
Lina Bergström
0220-390 36
lina.bergstrom@surahammar.se

Telefontid
Måndag, tisdag och torsdag kl. 08.00-09.30

Besöksadress
Köpmangatan 15, 735 31 Surahammar

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Ansökan kompletteras med handlingar som redovisar den avlidnes ekonomi. Hänsyn tas till ekonomiska tillgångar som dödsboet har och de tillgångar som kan ha kommit till efter dödsdagen.

Du kan själv bli betalningsansvarig om du till exempel beställt en begravning som är dyrare än det belopp socialtjänsten kan medge, kontakta därför socialtjänsten innan du beställer begravning.

Viktigt att tänka på

  • Enligt Socialstyrelsens rekommendationer kan bistånd ges med maximalt 50 procent av ett basbelopp.
  • Kostnaden för begravningen ska vara skälig. Om man gjort val till en högre kostnad är det inte säkert att kostnaden godkänns. Dödsboets tillgångar dras från begravningskostnaden vilket gör att högst mellanskillnaden kan betalas.
  • Dödsboet kan bli återbetalningsskyldigt till kommunen i det fall tillgångar tillfaller dödsboet i efterhand.
  • Makar, registrerade partners och sambos är underhållsskyldiga gentemot varandra, och denna skyldighet går före rätten till bistånd.

    Se mer information här: Broschyr ekonomiskt bistånd till begravningskostnader Pdf, 232 kB.

Dödsboanmälan eller bouppteckning

När en person avlider ska normalt en bouppteckning göras. En bouppteckning kan upprättas på egen hand oavsett om det finns tillgångar i dödsboet eller inte.
En bouppteckning kan även upprättas med hjälp av bland annat begravningsbyrå, bank eller jurist.
Mer information om hur en bouppteckning upprättas finns på Skatteverkets hemsida.

Förutsättningar för en dödsboanmälan är att den dödes tillgångar jämte andel i eventuell make/makas giftorättsgods, endast räcker till begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Om den döde efterlämnar fast egendom eller tomträtt, kan en dödsboanmälan inte göras. Om den avlidne ägde fast egendom/ tomträtt måste det alltid göras en bouppteckning.

Att ovanstående kriterier är uppfyllda utgör dock ingen garanti för att en dödsboanmälan får ersätta en bouppteckning. Om det exempelvis krävs en genomgripande utredning för att fastställa den avlidnes tillgångar får dödsboanmälan inte göras. Detsamma gäller om någon av dödsbodelägarna motsätter sig dödsboanmälan till förmån för bouppteckning.

Dödsboets tillgångar ska i första hand användas till att betala begravningskostnaden. Betala därför inga andra räkningar eller skulder innan kontakt tagits med socialtjänsten. Kontakta istället de som har fordringar och begär anstånd med betalningar. Det är också viktigt att stoppa eventuellt autogiro. Om en dödsboanmälan blir aktuell avskrivs alla skulder.

Dödsboanmälan görs av kommunen där den avlidne var folkbokförd och är kostnadsfri. En dödsboanmälan bör upprättas till Skatteverket inom två månader från dödsfallet och anhöriga bör därför ta kontakt med socialtjänsten för att göra ansökan så snart som möjligt efter dödsfallet. Socialtjänsten bedömer om förutsättningarna finns för dödsboanmälan. Hembesök bör göras i dödsboet för värdering av bohaget och först efter det kan bostaden tömmas.

Broschyr information om dödsboanmälan Pdf, 207 kB.

Här kan du läsa mer om när en anhörig avlider

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: